Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trên thiết bị di động, có một vài giải pháp thay thế bạn có thể thử để thêm dòng chữ ký vào tài liệu của bạn trong Word. Bạn có thể dùng phím gạch chân hoặc ô bảng để thêm dòng chữ ký vào tài liệu Word của bạn. Bạn cũng có thể chèn đồ họa của chữ ký thực tế. Tuy nhiên, bạn không thể thêm một dòng chữ ký điện tử vào tệp Word hoặc Excel từ thiết bị di động của bạn mà không cần cài đặt bổ trợ.

Dùng phím gạch dưới để thêm dòng chữ ký

Để thêm dòng chữ ký, hãy dùng phím return để định vị con trỏ ở nơi bạn muốn dòng để bắt đầu. Định vị khóa dấu gạch dưới trên bàn phím của bạn, và sau đó giữ phím cho đến khi dòng đủ dài.

Sử dụng bảng đơn ô để thêm dòng chữ ký

 1. Sử dụng phím return để định vị con trỏ ở nơi bạn muốn đường đó xuất hiện.

 2. Gõ nhẹ vào tab chèn , và sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng bảng để chèn một bảng trong tài liệu của bạn.

  Trên điện thoại của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa (điện thoại Android và iPhone) hoặc dấu chấm lửng (điện thoại Windows), gõ nhẹ vào nhà để bung rộng ruy-băng, gõ nhẹ chèn, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng bảng.

  Tab Chèn

 3. Trên tab bảng , gõ nhẹ vào xóa.

  Xóa cột và hàng

 4. Xóa bỏ hàng và cột, rời khỏi chỉ ô đầu tiên trong bảng của bạn.

  Ô trong bảng

 5. Trên tab bảng , hãy gõ nhẹ vào Kiểu bảng.

  Kiểu Bảng

 6. Chọn một kiểu có đường lưới bên dưới hàng tiêu đề, nhưng có không có đường lưới khác.

  Kiểu bảng

  Bạn sẽ thấy nội dung Hiển thị là dòng chữ ký duy nhất trong tài liệu của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×