Thêm danh sách đánh số hoặc dấu đầu dòng vào thư

Sử dụng danh sách để hiển thị các bước, mục hành động hoặc thông điệp quan trọng trong tin nhắn của bạn. Bạn có thể bắt đầu với một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số mới, hoặc chuyển đổi các đoạn văn hiện có thành một danh sách.

 • Bấm Vào Hộp > Dấu đầu dòng Nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số Nút Đánh số .

Các ví dụ về danh sách số và dấu đầu dòng trong một bức thư

Phím tắt    Nhập * (dấu sao) để bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng hoặc 1. để bắt đầu danh sách đánh số, rồi nhấn Phím cách hoặc phím Tab.

 1. Trên tab Thư, trong Văn bản Cơ bản, chọn nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 2. Nhấn Enter để thêm mục danh sách tiếp theo.

  Lưu ý: Outlook sẽ tự động chèn dấu đầu dòng hoặc số tiếp theo.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hoàn tất danh sách, nhấn Enter hai lần.

   hoặc

  • Để xóa dấu đầu dòng hoặc số cuối cùng trong danh sách, nhấn Backspace.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng phím tắt để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số.

 • Để tạo danh sách dấu đầu dòng, nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách hoặc phím Tab.

 • Để tạo danh sách đánh số, nhập 1., rồi nhấn Phím cách hoặc phím Tab.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×