Bạn có thể thêm hình dạng, chẳng hạn như hình hộp, hình tròn và hình mũi tên vào tài liệu, email, trình chiếu và bảng tính. Để thêm hình dạng, bấm Chèn, bấm Hình dạng, chọn một hình dạng rồi bấm và kéo để vẽ hình dạng.

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hình dạng, bạn có thể thêm văn bản, dấu đầu dòng và đánh số vào hình, đồng thời bạn có thể thay đổi tô màu, viền ngoài và các hiệu ứng khác trên tab Định dạng.

Mẹo: Bạn có thể thêm các hình dạng riêng lẻ vào biểu đồ hoặc thêm hình vào phía trên cùng của biểu Đồ họa SmartArt để tùy chỉnh biểu đồ hoặc đồ họa.

Thêm hình dạng trong Excel, Outlook, Word hoặc PowerPoint

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn Hình dạng trong Excel    Nút Chèn Hình dạng

 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, bấm vào vị trí bất kỳ trong không gian làm việc, rồi kéo để đặt hình dạng.

  Vẽ hình dạng

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

Bạn cần mở hoặc tạo một báo cáo để làm theo những bước này. Để thực hiện điều đó, trên tab Báo cáo, bấm vào Gần đây để mở báo cáo hiện có hoặc bấm vào Xem thêm Báo cáo để chọn báo cáo từ danh sách trong hộp thoại Báo cáo hoặc tạo báo cáo mới.

 1. Trong báo cáo đang mở, trên tab Thiết kế , bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn Hình dạng
 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, bấm vào vị trí bất kỳ trong không gian làm việc, rồi kéo để đặt hình dạng.

  Vẽ hình dạng

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

Chèn hình dạng hoặc bấm vào một hình dạng có sẵn rồi nhập văn bản.

 1. Bấm chuột phải vào hình, rồi bấm vào Thêm Văn bản hoặcChỉnh sửa Văn bản hoặc chỉ cần bắt đầu nhập.

  Lưu ý: Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

 2. Để định dạng và căn chỉnh văn bản của bạn, hãy bấm vào tab Trang đầu, rồi chọn các tùy chọn từ nhóm Phông chữ, Đoạn văn hoặc Căn chỉnh, tùy thuộc vào chương trình bạn đang sử dụng và loại định dạng bạn muốn áp dụng. (Các tùy chọn định dạng văn bản bị giới hạn trong Project.)

Lưu ý: Không có các lệnh này trong Project.

 1. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, nhấn Ctrl đồng thời bấm vào các hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa hình Nút Sửa Hình dạng, trỏ tới Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng mới mà bạn muốn.

Nếu bạn cần thêm nhiều lần cùng một hình dạng, bạn có thể nhanh chóng thực hiện điều này bằng cách sử dụng Khóa Chế độ Vẽ.

Lưu ý: Thay vì thêm các hình riêng lẻ để tạo bản vẽ, bạn có thể muốn Chọn đồ họa SmartArt. Trong một Đồ họa SmartArt, cách sắp xếp hình dạng và cỡ phông trong các hình đó sẽ được cập nhật tự động khi bạn thêm hoặc loại bỏ hình và chỉnh sửa văn bản.

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Hình dạng.

  Nút Chèn Hình dạng trong Excel

  Nút Chèn Hình dạng

 2. Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn thêm rồi bấm Khóa Chế độ Vẽ.

  Khóa Chế độ Vẽ
 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong không gian làm việc, rồi kéo để đặt hình dạng.

 4. Lặp lại bước 3 để thêm hình dạng bao nhiêu lần tùy thích.

  Mẹo: Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo.

 5. Sau khi thêm tất cả hình dạng bạn muốn, nhấn Esc để tắt Khóa Chế độ Vẽ.

Lưu ý: Tính năng này không sẵn dùng trong Project.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Chọn tab Trang đầu trên dải băng, rồi trong nhóm Đoạn văn, chọn Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

  Các nút Dấu đầu dòng và Đánh số trên tab Trang đầu

  Bạn có thể tìm các kiểu dấu đầu dòng và định dạng đánh số khác nhau bằng cách bấm vào mũi tên xuống cạnh Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

Kiểu Nhanh giúp bạn áp dụng kiểu vào hình chỉ với một lần bấm chuột. Bạn sẽ tìm thấy nhiều kiểu trong bộ sưu tập Kiểu Nhanh. Khi bạn dừng con trỏ trên một Kiểu Nhanh thu nhỏ, bạn sẽ thấy kiểu đó ảnh hưởng đến hình như thế nào.

 1. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi.

 2. Chọn tab Định dạng, rồi trong nhóm Kiểu Hình dạng, chọn Kiểu Nhanh bạn muốn sử dụng.

  Nhóm Kiểu Hình

  Để xem thêm Kiểu Nhanh, bấm vào nút Xem thêm Hình ảnh nút.

Để tìm hiểu cách thay đổi màu tô, màu viền hoặc màu văn bản, hãy xem mục Thay đổi màu trong hộp văn bản hoặc hình dạng.

Bấm vào hình dạng bạn muốn xóa bỏ rồi nhấn Xóa bỏ. Để thay đổi nhiều hình dạng, nhấn Ctrl đồng thời bấm vào các hình bạn muốn xóa, rồi nhấn Xóa bỏ.

Xem thêm

Vẽ hoặc xóa bỏ đường kẻ, đường nối hoặc hình dạng tự do

Xoay hộp văn bản, hình, WordArt hoặc ảnh

Thay đổi màu trong hộp văn bản hoặc hình

Vẽ đường trang trí trong Word hoặc Outlook

Chọn đồ họa SmartArt

Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Thêm clip art vào tệp

Vẽ và phác họa các ghi chú trên một trang.

Sau khi thêm hình dạng vào tài liệu, bạn có thể sửa đổi hình đó bằng cách thêm đường kết nối, thay đổi kiểu, thêm hình ảnh phản chiếu, thay đổi màu sắc và áp dụng nhiều hiệu ứng khác, chẳng hạn như đổ bóng, vầng sáng và 3-D.

Thêm hình

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Hình dạng.

  Nút Hình dạng trên tab Chèn
 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, bấm vào vị trí bất kỳ trong không gian làm việc, rồi kéo để đặt hình dạng.

 1. Bấm chuột phải vào hình, rồi bấm vào Thêm Văn bản hoặc Chỉnh sửa Văn bản hoặc chỉ cần bấm vào bên trong hình và bắt đầu nhập .

  Lưu ý: Văn bản bạn thêm sẽ trở thành một phần của hình dạng — nếu bạn quay hoặc lật hình dạng đó, văn bản cũng quay và lật theo.

 2. Để định dạng và căn chỉnh văn bản của bạn, hãy bấm tab Nhà, rồi chọn các tùy chọn định dạng sẵn dùng. Ví dụ: bạn có thể thay đổi màu phông, kiểu, kích cỡ, thay đổi căn chỉnh hoặc thụt lề, thay đổi hướng văn bản thành một vài cái tên.

 1. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, LỆNH trong khi bạn bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Định dạng Hình dạng, bấm Sửa Hình dạng, trỏ tới Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình mới mà bạn muốn.

 1. Chọn hình bạn muốn sao chép.

 2. Nhấn phím tùy chọn và kéo hình dạng đến bất kỳ đâu bạn muốn. Nhả chuột và bản sao của hình sẽ được tạo. Bạn có thể kéo và thả hình dạng bao nhiêu lần nếu cần.

Lưu ý: Tính năng thêm danh sách không sẵn dùng Excel 2016 cho Mac.

 1. Chọn văn bản trong hình dạng bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 2. Trên tab Trang đầu , bấm vào mũi tên bên cạnh Dấu đầu dònghoặc Đánh số.

  Tab Trang đầu với bộ sưu tập Dấu đầu dòng được hiển thị.
 3. Nhấn Enter mỗi lần bạn muốn có dấu đầu dòng hoặc số mới hoặc nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách.

 1. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào tab Định dạng Hình dạng và trong bộ sưu tập kiểu, bấm vào kiểu bạn muốn.

  Tùy chọn trong nhóm Kiểu Hình dạng

  Để xem thêm các kiểu khác, hãy bấm Mũi tên xuống Xem thêm dưới bộ sưu tập kiểu.

 1. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi.

 2. Bấm vào tab Định dạng Hình dạng, rồi bấm Biểu tượng Tô Hình (biểu tượng Tô Hình dạng).

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để sử dụng màu tô khác, bên dưới mục Màu Chủ đề hoặc Màu Tiêu chuẩn, bấm vào màu bạn muốn sử dụng.

  2. Để loại bỏ màu khỏi thành phần biểu đồ được chọn, bấm vào Không Tô.

  3. Để sử dụng màu tô không có sẵn bên dưới mục Màu Chủ đề hoặc Màu Tiêu chuẩn, bấm vào Xem thêm Màu Tô. Trong hộp thoại Màu, sử dụng các tùy chọn sẵn dùng để chọn màu, rồi bấm vào OK.

  4. Để tô hình dạng với ảnh, bấm vào mục Ảnh. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, bấm vào ảnh bạn muốn sử dụng, rồi bấm Chèn.

  5. Để sử dụng hiệu ứng chuyển màu cho màu tô đã chọn, bấm vào Chuyển màu, rồi bấm vào kiểu chuyển màu bạn muốn sử dụng.

   Đối với kiểu chuyển màu bổ sung, bấm vào mục Xem thêm Chuyển màu, rồi trong ngăn Định dạng Khu vực Sơ đồ, bên dưới , bấm vào tùy chọn chuyển màu bạn muốn sử dụng.

  6. Để sử dụng tô họa tiết, bấm vào Họa tiết, rồi bấm vào họa tiết bạn muốn sử dụng.

 1. Bấm vào hình dạng của bạn, rồi bấm vào tab Định dạng Hình dạng.

 2. Trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm Hiệu ứng Hình dạng, trỏ tới một thể loại hiệu ứng, rồi bấm vào hiệu ứng bạn muốn.

  Tùy chọn trên menu Hiệu ứng Hình

 1. Trên tab Định dạng Hình dạng, bấm vào Ngăn Định dạng.

  Nút Định dạng Ngăn

 2. Trong ngăn Định dạng Hình dạng, bấm tab & Đường kẻ, rồi bấm Tô hoặcĐường.

 3. Kéo con trượt Độ trong suốt để đạt được hiệu ứng bạn muốn.

  Ngăn Định dạng Hình dạng

Bấm vào hình dạng bạn muốn xóa bỏ rồi nhấn Xóa bỏ. Để xóa nhiều hình dạng, nhấn Command trong khi bạn bấm vào hình dạng mà bạn muốn xóa, rồi nhấn Delete.

Xem thêm

Thay đổi kích cỡ của một đối tượng

Cắt xén ảnh

Di chuyển, xoay hoặc nhóm ảnh, hộp văn bản hoặc đối tượng khác

Căn chỉnh các đối tượng trong Word for Mac

Nhóm hoặc hủy nhóm các đối tượng

Bạn có thể thêm hình dạng, chẳng hạn như hộp, hình tròn và mũi tên vào sổ làm việc và bản trình bày của bạn. (Word dành cho web không hỗ trợ hình.) Để thêm hình dạng, chọn Chèn trên dải băng, chọn Hình, rồi chọn một hình dạng.

Sau khi thêm hình dạng, bạn có thể di chuyển hình đó và đổi kích cỡ hình; thêm văn bản, dấu đầu dòng hoặc đánh số; và bạn có thể thay đổi màu tô hoặc viền ngoài.

 1. Trên tab Chèn , chọn Hình dạng.

  Nút Chèn Hình dạng trong Office cho web
 2. Chọn hình bạn muốn từ bộ sưu tập thả xuống.

  Hình có kích thước mặc định sẽ được chèn ngay lập tức vào giữa trang hiển thị.

 3. Chọn núm điều khiển đổi cỡ trên chu vi của hình và kéo vào trong hoặc ra ngoài để thay đổi kích cỡ của hình.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ Shift trong khi bạn kéo. 

 4. Để di chuyển hình dạng, trỏ chuột vào hình đó cho đến khi con trỏ chuyển thành mũi tên bốn đầu. Sau đó bấm và kéo để di chuyển hình dạng đến nơi bạn muốn.

  Khi một hình được chọn trong tài liệu của bạn, tab Hình sẽ xuất hiện trên dải băng thanh công cụ. Ứng dụng này có các nút cho những thao tác bạn có thể thực hiện với hình dạng, chẳng hạn như thêm màu tô hoặc viền ngoài hay chọn kiểu hình được xác định trước.

  Lưu ý: Nếu bạn tắt Dải băng đơn giản, tên tab ở bước #4 là Định dạng. Để biết thêm thông tin về Dải băng đơn giản, hãy xem Giao diện mới của Microsoft 365.

Chèn hình dạng hoặc bấm vào hình dạng hiện có, rồi nhập văn bản, như sau:

 1. Bấm chuột phải vào hình, rồi chọn Chỉnh sửa văn bản.

  Con trỏ nhấp nháy sẽ xuất hiện ở giữa hình.

 2. Nhập văn bản bạn muốn thêm vào hình dạng.

 3. Để định dạng và căn chỉnh văn bản của bạn, hãy chọn tab Trang đầu, rồi chọn các tùy chọn từ nhóm Phông chữ, Đoạn văn hoặc Căn chỉnh. 

  Các tùy chọn phông chữ, đoạn văn và căn chỉnh trong PowerPoint Online

Kiểu Nhanh giúp bạn áp dụng kiểu vào hình chỉ với một lần bấm chuột. Bạn sẽ tìm thấy các kiểu trong bộ sưu tập Hình.

 1. Chọn hình bạn muốn thay đổi. 

 2. Trên tab Hình dạng ( hoặc tab Định dạng nếu bạn đã tắt Dải băng đơn giản), mở bộ sưu tập Kiểu Hình, rồi chọn Kiểu Nhanh bạn muốn sử dụng. 

  Công cụ Hình trong Office cho web

  Chọn mũi tên xuống ở cuối bộ sưu tập để mở bộ sưu tập và xem danh sách đầy đủ các tùy chọn:

  Chọn mũi tên xuống trên bộ sưu tập để xem toàn bộ tập hợp Kiểu Nhanh của hình dạng

  Bạn có thể tạm dừng con trỏ chuột trên một tùy chọn trong bộ sưu tập để xem mô tả ngắn về tùy chọn đó.

 1. Chọn hình bạn muốn thay đổi. 

 2. Trên tab Hình dạng (hoặc tab Định dạng nếu bạn đã tắt Dải băng đơn giản), chọn mũi tên xuống bên cạnh Tô để mở bộ sưu tập màu tô.

 3. Chọn một màu.

 4. Để làm cho hình trở nên trong suốt, hãy chọn Không Tô ở cuối bộ sưu tập màu.  

 1. Chọn hình bạn muốn thay đổi. 

 2. Trên tab Hình dạng (hoặc Định dạng nếu bạn vẫn đang sử dụng dải băng cổ điển), chọn mũi tên xuống bên cạnh Viền ngoài để mở bộ sưu tập màu viền ngoài. 

 3. Chọn một màu.

 4. Ở cuối bộ sưu tập, cũng có các tùy chọn cho độ dày (Độ dày) của viền ngoài và liệu đường viền là liền nét, chấm chấm hay đường nét đứt. Trỏ vào Độ dàyhoặc Dấu gạch để xem danh sách các tùy chọn bật lên.

Bấm vào hình dạng bạn muốn xóa, rồi nhấn phím Delete. Để xóa nhiều hình dạng, hãy nhấn Ctrl trong khi bạn chọn hình dạng mà bạn muốn xóa, rồi nhấn Delete.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×