Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể nhanh chóng thêm hình dạng, chẳng hạn như hình tròn hoặc mũi tên, từ tab chèn trong Publisher.

  1. Trên tab Chèn, bấm vào Hình dạng.

  2. Cuộn qua menu lựa chọn, bao gồm các hình dạng cơ bản, đường, mũi tên khối, lưu đồ, dấu phân đoạn, ngôi sao và biểu ngữ.

  3. Bấm vào Ấn phẩm của bạn ở nơi bạn muốn hình dạng xuất hiện, sau đó bấm vào bất kỳ điều khiển hình ảnh và kéo cho đến khi bạn có kích cỡ và tỷ lệ bạn muốn.

Mẹo: Khi bạn bấm vào hình dạng trong ấn phẩm của mình, tab định dạng sẽ xuất hiện. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn trên tab này để tùy chỉnh thêm các khía cạnh của hình, bao gồm điền, viền, hiệu ứng, sắp xếp liên quan đến các đối tượng khác, xoay và số đo kích cỡ chính xác.

Thêm Clip Art vào

Thêm hoặc loại bỏ viền trang trong Publisher

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×