We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Loại bỏ các mục nhập khỏi danh sách Tự Sửa

 1. Đi đến tab Tự Sửa.

 2. Trong hộp Thay thế, nhập từ để loại bỏ khỏi danh sách.

 3. Chọn mục nhập từ danh sách.

 4. Chọn Xóa.

Thêm mục nhập vào danh sách Tự Sửa

 1. Đi đến tab Tự Sửa.

 2. Trong hộp Thay thế, hãy nhập một từ hoặc cụm từ bạn thường nói sai.

 3. Trong hộp Bằng, nhập từ viết đúng chính tả.

 4. Chọn Thêm.

Để biết thêm thông tin về tab Tự Sửa, hãy xem mục Tùy chọn Tự Sửa.

Lưu ý: Bạn có thể thêm nhiều mục nhập cùng trỏ tới một văn bản "Bằng". Chỉ cần thêm một mục nhập riêng cho mỗi thay đổi.

Danh sách Tự Sửa áp dụng cho mọi chương trình Office có hỗ trợ tính năng Tự Sửa, nghĩa là khi bạn thêm hoặc xóa một từ khỏi danh sách trong một chương trình Office thì các chương trình Office còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Loại bỏ mục nhập khỏi danh sách Tự Sửa

 1. Bấm hoặc nhấn vào danh sách và nhập hai chữ cái đầu tiên của từ hoặc cụm từ cần loại bỏ.

 2. Cuộn để tìm và chọn mục nhập.

 3. Chọn dấu - .

Thêm mục nhập vào danh sách Tự Sửa

 1. Đi đến tab Tự Sửa.

 2. Chọn dấu + ở dưới cùng bên trái hộp thoại và nhập một từ hoặc cụm từ bạn thường bỏ lỡ trong cột Thay thế.

 3. Trong cột Với, nhập từ viết đúng chính tả.

 4. Nhấn Enter.

Lưu ý: Bạn có thể thêm nhiều mục nhập cùng trỏ tới một văn bản "Bằng". Chỉ cần thêm một mục nhập riêng cho mỗi thay đổi.

Danh sách Tự Sửa áp dụng cho mọi chương trình Office có hỗ trợ tính năng Tự Sửa, nghĩa là khi bạn thêm hoặc xóa một từ khỏi danh sách trong một chương trình Office thì các chương trình Office còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Word trên Web hỗ trợ Tự Sửa nhưng bạn không thể thêm hoặc loại bỏ từ khỏi danh sách Tự Sửa. Nếu bạn có Word dành cho máy tính để bàn, hãy Đi đến Chỉnh sửa > Mở trong Ứng dụng trên máy tính và làm theo các bước trên tab Windows hoặc macOS.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×