Bạn có thể thêm ghi chú cá nhân hoặc lời chào vào cửa sổ Lync chính để mọi người có thể nhìn thấy bạn đang làm gì. Bạn có thể thay đổi ghi chú thường xuyên theo ý muốn.

Để thêm hoặc thay đổi một ghi chú cá nhân:

  • Trong cửa sổ Lync chính, bấm vào hộp ghi chú phía trên tên bạn, rồi nhập ghi chú, chẳng hạn như "Đang làm việc tại nhà" hoặc "Đang làm việc vào hạn chót, vui lòng gửi IM thay vì ghé qua".

Mẹo:  Outlook, nếu bạn bật Trả lời Tự động, thông báo trả lời tự động của bạn sẽ hiển thị trong hộp ghi chú Lync cho đến khi bạn tắt Trả lời Tự động (bằng cách bấm tab Tệp > Trả lời Tự động trong Outlook).

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×