Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Vị trí tin cậy trong Microsoft Office là một thư mục chứa các tệp bạn tin cậy để được an toàn.

Bạn nên sử dụng một vị trí tin cậy để lưu trữ tệp khi không muốn tệp đó được Trung tâm Tin cậy kiểm tra, hoặc nếu bạn không muốn tệp đó mở trong Dạng xem được Bảo vệ. Đặc biệt là các tệp có macro, kết nối dữ liệu hoặc điều khiển ActiveX (những gì chúng tôi gọi là nội dung hiện hoạt).

Nếu bạn cho rằng nội dung hiện hoạt trong một tệp đến từ một nguồn đáng tin cậy, cách tốt nhất là di chuyển tệp đến vị trí tin cậy.

Thận trọng: Bất kỳ tệp nào bạn lưu trữ ở một vị trí tin cậy đều được hệ thống coi là an toàn và sẽ bỏ qua một số kiểm tra bảo mật. Hãy chắc chắn rằng bạn tin cậy nguồn của bất kỳ tập tin bạn đặt ở đó.

Thêm vị trí tin cậy

 1. Trong ứng dụng Office của bạn, bấm vào Tùy > Chọn Tệp.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Vị trí Tin cậy.
  Vùng Vị trí Tin cậy của Trung tâm Tin cậy

 3. Bấm Thêm vị trí mới.

 4. Bấm Trình duyệt để tìm thư mục, chọn thư mục và sau đó bấm OK.

Loại bỏ vị trí tin cậy

 1. Trong ứng dụng Office của bạn, bấm vào Tùy > Chọn Tệp.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Vị trí Tin cậy.

 3. Chọn vị trí để loại bỏ, sau đó bấm Loại bỏ, rồi bấm OK.

Thay đổi vị trí tin cậy

 1. Trong ứng dụng Office của bạn, bấm vào Tùy > Chọn Tệp.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Vị trí Tin cậy.

 3. Trong danh sách Vị trí Tin cậy, chọn vị trí, rồi bấm Sửa đổi.

 4. Thực hiện sửa đổi bạn muốn, rồi bấm OK.

Xem thêm

Bảo vệ Ứng dụng cho Office

Nội dung đào tạo và trợ giúp về bảo mật của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×