Thêm nội dung vào Sway của bạn với Microsoft 365

Mặc dù Sway miễn phí sử dụng cho bất kỳ ai có Tài khoản Microsoft (Hotmail, Live, Outlook.com), bạn có thể tận dụng lợi thế của giới hạn nội dung nâng cao khi bạn đăng ký Microsoft 365.

Sway hạn về nội dung — miễn phí so với Microsoft 365

Bảng dưới đây thể hiện sự khác biệt về giới hạn nội dung ( Sway ) giữa trải nghiệm miễn phí và trải Microsoft 365 bản.

Sway Kiểu Nội dung

Giới hạn Miễn phí

Microsoft 365 Giới hạn

Đầu đề

    20

   200

Đoạn

  150

 1.000

Hình ảnh

  150

   300

Video

    10

     40

Âm thanh

    10

     40

Nhúng

    10

     50

Tổng số Mục

  200

  1.500

Sử dụng các liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm, tải xuống phiên bản dùng thử hoặc mua đăng ký Microsoft 365 dùng thử.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×