Thêm nội dung vào trang của bạn bằng phần web Nhúng

Khi bạn thêm trang hiện đại vào một site, bạn cóthể thêm và tùy chỉnh phần web để xây dựng trang SharePoint của mình. Bài viết này mô tả phần web Nhúng.

Bạn có thể hiển thị nội dung trên trang SharePoint của mình từ các site cho phép nhúng (chẳng hạn như YouTube Bing bản đồ). Đối với nhiều site, bạn có thể sử dụng địa chỉ web của site cho nội dung hoặc mã nhúng mà site cung cấp.

Hiển thị nội dung bằng cách sử dụng một địa chỉ website

Bạn có thể nhúng nội dung từ một số website bằng cách sao chép và dán địa chỉ web của site cho nội dung vào phần web Nhúng.

 1. Sao chép liên kết của nội dung nhúng mà bạn muốn sử dụng. Để thực hiện điều này, hãy đến site có nội dung bạn muốn nhúng. Thường thì ở vị trí nào đó gần nội dung, bạn sẽ thấy nút hoặc liên kết Chia sẻ. Bấm vào đó, rồi sao chép địa chỉ liên kết được cung cấp.

  Ví dụ về việc sử dụng địa chỉ website để nhúng nội dung
 2. Trên trang SharePoint của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ Chỉnh sửa. Nếu không, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang.

 3. Nếu bạn chưa có phần web Nhúng trên trang của mình, hãy di chuột lên trên hoặc bên dưới phần web hiện có hoặc bên dưới vùng tiêu đề, bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang, rồi chọn phần web Nhúng </> từ danh sách.

 4. Trong ngăn thuộc tính ở bên phải, dán địa chỉ website bạn đã sao chép trước đó vào hộp Địa chỉ website hoặc mã nhúng.

  Dán URL video hoặc mã Nhúng vào trường

Lưu ý: 

 • Nếu bạn không thấy ngăn thuộc tính, hãy bấm vào Chỉnh sửa Nút sửa phần web phần web ở bên trái phần web.

 • Các nối kết đến nội dung chỉ hoạt động đối với các website cung cấp một dịch vụ cụ thể để nhúng nội dung bằng cách dùng nối kết. Nếu một nối kết không hoạt động đối với nội dung mà bạn muốn nhúng, thay vào đó hãy thử dùng mã nhúng.

Hiển thị nội dung bằng mã nhúng

Mã nhúng là danh sách hướng dẫn cụ thể từ một trang web mô tả cách hiển thị nội dung đó trên một trang khác. Nhiều site cung cấp mã nhúng trên trang của chúng để bạn sao chép và dán. Thông thường, bạn sẽ thấy một nút có nhãn Mã nhúng hoặc mã nhúng </>. Làm như vậy sẽ mở hộp văn bản cùng với một số mã trong đó.

Ví dụ, bấm nút Chia sẻ cho video trên Vimeo để xem mã nhúng trong hộp thoại chia sẻ.

Ví dụ về việc sử dụng mã nhúng để nhúng nội dung trên SharePoint trang

Để sử dụng mã nhúng, hãy làm như sau:

 1. Sao chép mã nhúng (nếu có) cho nội dung bạn muốn sử dụng. Để thực hiện điều này, hãy đến site có nội dung bạn muốn nhúng. Ở vị trí bất kỳ gần nội dung, bạn thường sẽ thấy nút Hoặc liên kết Chia sẻ hay nút có nhãn Mã nhúng hoặc nút </>. Điều này sẽ mở một hộp văn bản có một số mã trong đó, tương tự như hình ảnh từ site Vimeo ở trên.

 2. Nếu bạn chưa có phần web Nhúng trên trang của mình, hãy bấm vào Dấu cộng trong SPO trong khu vực bạn muốn chèn video, rồi chọn phần web Nhúng </> từ danh sách.

 3. Trong ngăn thuộc tính ở bên phải, dán mã nhúng vào hộp Địa chỉ website hoặc mã nhúng.

  Dán URL video hoặc mã Nhúng vào trường

Lưu ý: 

 • Nếu bạn không thấy ngăn thuộc tính, hãy bấm vào Chỉnh sửa Nút sửa phần web phần web ở bên trái phần web.

Hiển thị nội dung động bằng cách kết nối với một phần web khác

Với phần web Nhúng, bạn có thể nhập liên kết hoặc mã nhúng sử dụng biến số, cho phép bạn hiển thị nhiều mục tùy theo lựa chọn của trình xem trang. Ví dụ: bạn có thể hiển thị hình ảnh dựa trên lựa chọn của người dùng từ danh sách URL hình ảnh.

Để biết thông tin và ví dụ, hãy xem mục Hiển thị video, hình ảnh hoặc vị trí dựa trên lựa chọn của người dùng trong phần web Danh sách (kết nối phần web Nhúng với phần web Danh sách).

Ví dụ về phần web Nhúng được kết nối với danh sách hình ảnh

Xử lý sự cố

Dưới đây là các lý do phổ biến nhất khiến tính năng nhúng có thể không hoạt động:

 • Mã nhúng phải dựa trên iframe (nghĩa là bắt đầu và kết thúc bằng <iframe cho> thẻ). Mã nhúng sử dụng thẻ <script> không được hỗ trợ.

 • Chỉ có thể nhúng các website bảo mật. Hãy đảm bảo rằng URL của website bắt đầu bằng HTTPS.

 • Không phải mọi website đều cho phép nhúng các trang của họ, vì vậy bạn có thể không nhúng được các trang đó, ngay cả khi các trang đó được bảo mật và sử dụng mã nhúng dựa trên iframe. Nếu bạn gặp sự cố, hãy kiểm tra với website để xem họ có cho phép nhúng không.

 • Người quản trị tuyển tập site có thể kiểm soát liệu người dùng có thể nhúng nội dung từ các website bên ngoài hay không. Nếu họ không cho phép người đóng góp nhúng nội dung, bạn có thể thấy thông báo lỗi "Không cho phép nhúng nội dung từ website này." Hãy xem người quản trị của bạn và/hoặc bài viết trợ giúp Cho phép hoặc hạn chế khả năng nhúng nội dung trên SharePoint trang.

Bạn có yêu cầu về tính năng? 

Nếu bạn muốn nhúng nội dung từ các website không bảo quyết, hoặc bằng cách dùng các phương pháp nhúng khác nhau, hoặc nếu bạn có bất kỳ gợi ý hay phản hồi nào khác, hãy cho chúng tôi biết.  Chúng tôi đang lắng nghe.

Gửi phản hồi về các Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×