Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thật dễ dàng mời nhanh người khác tham gia cuộc hội Lync đang diễn ra:

  1. Bấm nút Mời Thêm Người ở cuối cửa sổ hội thoại.

    Ảnh chụp màn hình của cửa sổ hội thoại với nút Mời thêm người và hộp thoại

  2. Trong cửa sổ mở ra, hãy bấm vào danh sách những liên hệ bạn muốn mời, hoặc nhập tên hay số điện thoại của người này trong trường tìm kiếm.

Mẹo:  Bạn cũng có thể kéo ai đó từ cửa sổ Lync chính vào cửa sổ IM hiện tại. Những người này sẽ nhận được cảnh báo và được thêm vào hội thoại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×