Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giống như hầu hết các ứng dụng giao tiếp với người tiêu dùng, Microsoft Teams (miễn phí) dựa vào số di động của bạn để tìm và kết nối với bạn bè và gia đình của bạn. Thêm số di động vào tài khoản Microsoft của bạn sẽ giúp bạn tìm người khác và để những người khác tìm thấy bạn trong Teams. Tìm hiểu thêm về cách quản lý cách mọi người tìm thấy bạn và những thông tin liên hệ nào người khác có thể xem Microsoft teams (miễn phí).

Thêm số di động làm biệt danh đăng nhập sẽ cho phép bạn đăng nhập thuận tiện bằng số điện thoại thay vì email. Việc này cũng bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản Microsoft bạn. Tuy nhiên, chỉ có thể có một số di động làm biệt danh đăng nhập vì khi bạn đăng nhập bằng số điện thoại di động, chúng tôi cần biết đó là tài khoản dành cho số điện thoại di động nào.

Tìm hiểu thêm về cách thêm số điện thoại vào tài khoản Microsoft bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft đồng Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×