Mục lục
×

Khi địa chỉ email hoặc số điện thoại cũ của bạn không phù hợp nữa nhưng bạn vẫn muốn giữ danh bạ, dung lượng lưu trữ trực tuyến, gói đăng ký và cài đặt, bạn có thể thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại mới làm biệt danh cho tài khoản Microsoft hiện tại của mình. Biệt danh là một địa chỉ email hoặc số điện thoại khác hoạt động với cùng một tài khoản.

  1. Đăng nhập để quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft. Nếu bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, hãy xem Trợ giúp về tài khoản Microsoft để biết thêm thông tin.

  2. Chọn Thêm email hoặc Thêm số điện thoại.văn bản thay thế

  3. Làm theo hướng dẫn để thêm một địa chỉ email hoặc điện thoại số mới vào biệt danh tài khoản Microsoft của bạn.

Tìm hiểu cách thay đổi hoặc xóa một địa chỉ email hoặc số điện thoại khỏi tài khoản Microsoft của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×