Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong PowerPoint, chỗ dành sẵn là nơi chứa được định dạng sẵn trên trang chiếu cho nội dung (văn bản, đồ họa hoặc video). Định dạng được đặt sẵn giúp định dạng các trang chiếu một cách nhất quán dễ dàng hơn.

Bạn định dạng chỗ dành sẵn trong dạng xem Bản cái Trang chiếu. Sau đó, bạn sử dụng chỗ dành sẵn—thêm nội dung vào chỗ dành sẵn—ở dạng xem Thông thường.

Trang chiếu có ảnh có hai chỗ dành sẵn hình chữ nhật:

 1. Chỗ dành sẵn cho Tiêu đề (phía trên) nhắc người dùng về văn bản và định dạng văn bản trong phông chữ, kích cỡ và màu mặc định của Đầu đề

 2. Chỗ dành sẵn cho nội dung (dưới) chấp nhận văn bản hoặc bảng, biểu đồ, Đồ họa SmartArt, ảnh hoặc video, như được biểu thị bằng các biểu tượng có thể bấm được ở giữa.

Trang chiếu Tiêu đề và Nội dung có hai chỗ dành sẵn

Thay đổi văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Bạn có thể thay đổi văn bản lời nhắc chung ("Bấm để chỉnh sửa ...") cho chỗ dành sẵn.

 1. Trên tab Dạng xem , trong nhóm Dạng xem Bản cái , chọn Trang chiếu Cái.

 2. Ở dạng xem trang chiếu cái, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn bố trí mà bạn muốn sửa đổi.

 3. Trong ngăn chính, trên bố trí, chọn văn bản lời nhắc hiện tại (chẳng hạn như Bấm để chỉnh sửa văn bản, rồi nhập văn bản bạn muốn sử dụng thay vào đó.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem trang chiếu cái, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Đóng dạng xem Bản cái để trở về dạng xem Thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trong nhóm Chỉnh sửa Chủ đề, bấm vào Chủ đề, rồi bấm vào Lưu Chủ đề Hiện tại.

Đổi kích cỡ hoặc đặt lại vị trí chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trên bố trí trang chiếu mà bạn muốn thay đổi, bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ, hãy trỏ tới một trong các núm điều khiển đổi cỡ và khi con trỏ trở thành mũi tên hai đầu Mũi tên hai đầu, hãy kéo núm điều khiển.

  • Để đặt lại vị trí, hãy trỏ tới một trong các đường viền của nó và khi con trỏ trở thành mũi tên bốn đầu Con trỏ màu trắng với mũi tên 4 đầu, hãy kéo chỗ dành sẵn đến vị trí mới.

 3. Trên tab Trang Chiếu cái, hãy bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

 4. Ở Dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn tất cả các trang chiếu sử dụng bố trí trang chiếu bạn vừa chỉnh sửa.

  Để chọn nhiều trang chiếu, hãy nhấn và giữ phím Ctrl rồi bấm vào từng trang chiếu.

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ
 5. Trên tab Trang đầu, hãy bấm Bố trí, rồi chọn bố trí có chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Bước này sẽ hoàn tất thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách áp dụng lại bố trí trang chiếu đã thay đổi thành trang chiếu thực tế.

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu

Chỉ có thể thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu, chứ không thể thêm từng trang chiếu riêng lẻ trong bản trình bày. Nếu bạn chưa làm việc với bố trí trang chiếu, hãy xem mục Bố trí trang chiếu là gì ? và Trang chiếu cái là gì ? để tìm hiểu thêm trước khi đọc tiếp.

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ bên trái, bấm vào bố trí trang chiếu mà bạn muốn thêm một hoặc nhiều chỗ dành sẵn.

 3. Trên tab Trang chiếu Cái, bấm vào Chèn Chỗ dành sẵn, rồi bấm vào kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn thêm.

  Hiện nút Chèn Chỗ dành sẵn trong Chế độ xem Trang chiếu Cái trong PowerPoint

 4. Bấm vào một vị trí trên bố trí trang chiếu, rồi kéo để vẽ chỗ dành sẵn. Bạn có thể thêm bao nhiêu chỗ dành sẵn tùy thích.

 5. Nếu bạn thêm chỗ dành sẵn cho văn bản, bạn có thể tùy chỉnh văn bản lời nhắc ("Bấm để chỉnh sửa ...") xuất hiện trong đó:

  Chọn văn bản mặc định trong chỗ dành sẵn, rồi thay thế bằng văn bản lời nhắc của riêng bạn.

  Chuyển sang tab Trang đầu để định dạng văn bản lời nhắc khi bạn muốn văn bản xuất hiện.

  Với văn bản đã chọn, bạn có thể thay đổi Phông chữ hoặc Cỡ phông. Nếu xuất hiện dấu đầu dòng không mong muốn trước văn bản lời nhắc tùy chỉnh của bạn, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Dấu đầu dòng, rồi bấm vào Không có.

 6. Khi bạn thực hiện xong, trên tab Bản cái Trang chiếu , bấm vào Đóng Dạng xem Bản cái.

 7. Ở Dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn tất cả các trang chiếu sử dụng bố trí trang chiếu bạn vừa chỉnh sửa.

  (Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ phím Ctrl, rồi bấm vào từng trang chiếu.)

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ
 8. Trên tab Trang đầu, hãy bấm Bố trí, rồi chọn bố trí có chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Bước này sẽ hoàn tất thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách áp dụng lại bố trí trang chiếu đã thay đổi thành trang chiếu thực tế.

Loại bỏ chỗ dành sẵn

Chúng tôi khuyên bạn không nên loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi bố trí trang chiếu dựng sẵn. Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi như thế, hãy nhân đôi bố trí đó, đặt tên riêng cho nó, rồi chỉnh sửa bản sao đó.

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ bên trái, bấm vào bố trí trang chiếu mà bạn muốn sửa lại.

 3. Chọn chỗ dành sẵn trên bố trí, rồi nhấn phím Delete.

Thay đổi văn bản lời nhắc trong chỗ dành sẵn

Bạn có thể thay thế văn bản lời nhắc chung ("Bấm để chỉnh sửa ...") cho chỗ dành sẵn.

 1. Trên menu Dạng xem , trỏ đến Dạng xem Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Ở dạng xem trang chiếu cái, bấm vào bố trí trang chiếu đầu tiên bên dưới bản cái trang chiếu trong ngăn dẫn hướng. (Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là mục đầu tiên trong ngăn dẫn hướng.)

 3. Chọn văn bản Bấm để sửa kiểu tiêu đề Bản cái, rồi nhập văn bản tùy chỉnh mà bạn muốn thay thế.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem Bản cái Trang chiếu, trên tab Bản cái Trang chiếu, bấm vào Đóng Bản cái để trở về dạng xem Thông thường (đang chỉnh sửa).

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trong nhóm Chỉnh sửa Chủ đề, bấm vào Chủ đề, rồi bấm vào Lưu Chủ đề Hiện tại.

Đổi kích cỡ hoặc đặt lại vị trí chỗ dành sẵn

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trên bố trí trang chiếu mà bạn muốn thay đổi, bấm vào chỗ dành sẵn mà bạn muốn thay đổi, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi kích cỡ, hãy trỏ tới một trong các núm điều khiển đổi cỡ và khi con trỏ trở thành mũi tên hai đầu Mũi tên hai đầu, hãy kéo núm điều khiển.

  • Để đặt lại vị trí, hãy trỏ tới một trong các đường viền của nó và khi con trỏ trở thành mũi tên bốn đầu Con trỏ màu trắng với mũi tên 4 đầu, hãy kéo chỗ dành sẵn đến vị trí mới.

 3. Trên tab Trang Chiếu cái, hãy bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

 4. Ở Dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn tất cả các trang chiếu sử dụng bố trí trang chiếu bạn vừa chỉnh sửa.

  Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ phím Command ⌘, rồi bấm vào từng trang chiếu.

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ
 5. Trên tab Trang đầu, hãy bấm Bố trí, rồi chọn bố trí có chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Bước này sẽ hoàn tất thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách áp dụng lại bố trí trang chiếu đã thay đổi thành trang chiếu thực tế.

Thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu

Chỗ dành sẵn là các hộp trên bố trí trang chiếu mà bạn bấm để thêm nội dung khi tạo trang chiếu. Ở dạng xem trang chiếu cái, bạn có thể thêm chỗ dành sẵn vào bố trí trang chiếu mới hoặc thay đổi diện mạo của bố trí trang chiếu hiện có.

 1. Trên menu Xem, trong nhóm Dạng xem bản Cái, bấm Bản chiếu Cái.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trong nhóm Bố trí Bản cái, bấm vào mũi tên bên cạnh Chèn Chỗ dành sẵn, rồi bấm vào kiểu chỗ dành sẵn bạn muốn chèn. Các tùy chọn dành cho Nội dung, Nội dung (Dọc), Văn bản, Văn bản (Dọc), Ảnh, Biểuđồ, Bảng, SmartArt, Phương tiện và Hình ảnh Trực tuyến.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn sẵn dùng từ danh sách thả xuống Chèn Chỗ dành sẵn, bao gồm Nội dung, Nội dung (Dọc), Văn bản, Văn bản (Dọc), Ảnh, Biểu đồ, Bảng, SmartArt, Phương tiện và Hình ảnh Trực tuyến.

 4. Trên trang chiếu, kéo con trỏ để vẽ chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  Để

  Thực hiện như sau

  Đổi kích cỡ chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, đặt con trỏ lên trên núm điều khiển đổi cỡ, rồi kéo núm điều khiển cho đến khi chỗ dành sẵn có kích cỡ mong muốn.

  Di chuyển chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, rồi kéo nó đến vị trí mới.

  Định dạng chỗ dành sẵn

  Chọn chỗ dành sẵn, bấm tab Định dạng Hình dạng, rồi thực hiện thay đổi bạn muốn. Ví dụ: để thay đổi màu tô của chỗ dành sẵn, trong Kiểu Hình dạng, bấm vào Tô Hình dạng.

 6. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem trang chiếu cái, trên tab Bản cái trang chiếu, bấm vào Đóng bản cái để trở về dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trong nhóm Chỉnh sửa Chủ đề, bấm vào Chủ đề, rồi bấm vào Lưu Chủ đề Hiện tại.

 7. Ở Dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, chọn tất cả các trang chiếu sử dụng bố trí trang chiếu bạn vừa chỉnh sửa.

  (Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ phím Command ⌘, rồi bấm vào từng trang chiếu.)

  Bấm vào trang chiếu trong Ngăn hình thu nhỏ
 8. Trên tab Trang đầu, hãy bấm Bố trí, rồi chọn bố trí có chứa chỗ dành sẵn mà bạn vừa thay đổi.

  Bước này sẽ hoàn tất thay đổi chỗ dành sẵn bằng cách áp dụng lại bố trí trang chiếu đã thay đổi thành trang chiếu thực tế.

Loại bỏ các thành phần chân trang khỏi bố trí trang chiếu

Chỗ dành sẵn cho chân trang được bao gồm theo mặc định khi bạn thêm một bố trí trang chiếu mới. Chân trang bao gồm ba thành phần: ngày và giờ, văn bản chân trang và số trang chiếu. Định dạng, kích cỡ và vị trí của chỗ dành sẵn cho chân trang được thừa kế từ các thành phần chân trang trên trang chiếu cái, ngoại trừ việc nếu bạn chỉnh sửa chỗ dành sẵn cho chân trang trực tiếp trên bố trí trang chiếu.

Quan trọng: Ngay cả khi các thành phần chân trang được thể hiện trên trang chiếu cái và bố trí trang chiếu ở dạng xem trang chiếu cái, bạn phải bật chúng trước khi chúng có thể xuất hiện trên các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Để bật đầu trang và chân trang, bấm vào menu Chèn , rồi bấm vào Đầu trang và Chân trang.

 1. Trên menu Dạng xem , trỏ đến Dạng xem Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trong tab Trang chiếu Cái , trong Bố trí Bản cái, bỏ chọn hộp kiểm Chân trang.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn Tiêu đề và Chân trang sẵn dùng trong nhóm Bố trí Bản cái.

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trong nhóm Chỉnh sửa Chủ đề, bấm vào Chủ đề, rồi bấm vào Lưu Chủ đề Hiện tại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×