Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản trong các ứng dụng Microsoft Office của mình. Hộp văn bản cho phép bạn thêm văn bản vào vị trí bất kỳ trong tệp. Ví dụ: bạn có thể tạo trích dẫn kéo hoặc thanh bên để thu hút sự chú ý vào thông tin quan trọng. Đối với Word, xem mục Thêm, sao chép hoặc loại bỏ hộp văn bản trong Word.

Thêm hộp văn bản

Để tìm hiểu cách thêm hộp văn bản, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách thả xuống.

 1. Trên tab Chèn , trong nhóm Văn bản , bấm vào Hộp Văn bản.

  Nút Hộp Văn bản trong nhóm Văn bản

 2. Trong trang tính, bấm và kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản của bạn.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi sử dụng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

   Các tùy chọn trong nhóm Phông

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào hộp văn bản đó, rồi khi con trỏ trở thành mũi tên chéo (Mũi tên bốn hướng), hãy kéo hộp văn bản đến vị trí mới.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình dạng.

Đầu trang

 1. Bấm vào phần nội dung của thư email đang mở.

 2. Trên tab Chèn , trong nhóm Văn bản , bấm vào Hộp Văn bản, rồi bấm vào Vẽ Hộp Văn bản.

  Menu Hộp Văn bản trong nhóm Văn bản

 3. Bấm và kéo trong nội dung thư để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

 4. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản của bạn.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi sử dụng các tùy chọn định dạng trong nhóm Văn bản Cơ bản trên tab Thư .

   Các tùy chọn trong nhóm Văn bản Cơ bản

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào hộp văn bản đó, rồi khi con trỏ trở thành Mũi tên bốn hướng, hãy kéo hộp văn bản đến vị trí mới.

  • Để kiểm soát cách ngắt dòng văn bản xung quanh hộp, hãy bấm tùy Nút Tùy chọn Bố tríchọn Bố trí , rồi chọn một tùy chọn từ danh sách.

   Tùy chọn bố trí hộp văn bản

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình dạng.

Đầu trang

 1. Trên tab Chèn , trong nhóm Văn bản , bấm vào Hộp Văn bản.

  Nút Hộp Văn bản trong nhóm Văn bản

 2. Bấm vào bản trình bày, rồi kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản.

Nếu bạn không sử dụng chuột

 1. Nhấn Alt+N để đi đến tab Chèn.

 2. Dùng các phím mũi tên để di chuyển đến nút Hộp Văn bản.

 3. Nhấn Ctrl+Enter để thêm hộp văn bản vào trang chiếu, rồi nhập văn bản của bạn.

  Lưu ý: 

  • Để định dạng văn bản trong hộp văn bản, hãy chọn văn bản, rồi sử dụng tùy chọn định dạng trong nhóm Phông chữ trên tab Trang đầu.

   Các tùy chọn trong nhóm Phông

  • Để định vị hộp văn bản, hãy bấm vào hộp văn bản đó, rồi khi con trỏ trở thành Mũi tên bốn hướng, hãy kéo hộp văn bản đến vị trí mới.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hoặc loại bỏ viền khỏi hộp văn bản hoặc hình dạng.

Đầu trang

 1. Trong dự án có biểu đồ Gantt, bấm vào tab Định dạng , rồi bấm vào Vẽ.

 2. Bấm vào Hộp Văn bản, rồi kéo vào biểu đồ Gantt để vẽ hộp văn bản đến kích cỡ bạn muốn.

 3. Để thêm văn bản, hãy bấm vào bên trong hộp và nhập hoặc dán văn bản của bạn.

  Lưu ý: 

Sao chép hộp văn bản

 1. Bấm vào viền của hộp văn bản bạn muốn sao chép.

 2. Nhấn Ctrl+C.

  Lưu ý: Đảm bảo con trỏ nằm trên đường viền của hộp văn bản chứ không nằm bên trong hộp văn bản. Nếu con trỏ nằm bên trong, nhấn Ctrl+C sẽ sao chép văn bản chứ không sao chép hộp văn bản.

 3. Chọn một vị trí và nhấn Ctrl+V để dán hộp văn bản.

Xóa hộp văn bản

 • Bấm vào viền của hộp văn bản bạn muốn xóa, rồi nhấn Delete.

  Lưu ý: Đảm bảo con trỏ nằm trên đường viền của hộp văn bản chứ không nằm bên trong hộp văn bản. Nếu con trỏ nằm bên trong hộp, nhấn Delete sẽ xóa văn bản bên trong hộp văn bản, chứ không phải hộp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×