Lưu ý: Đăng nhập vào Outlook trên web bằng bất kỳ tài khoản Microsoft nào, bao gồm các tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com — và các tài khoản Microsoft 365 cơ quan hoặc học viên.

Bạn có thể thiết lập tài khoản trong Outlook cho Mac từ nhiều ISP phổ biến nhất, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ email như Outlook trên web, AOL, Gmail, MobileMe và Yahoo. Sau đây là cách thực hiện:

Thêm tài khoản

 1. Trong Outlook cho Mac 2011, trên menu Công cụ, hãy bấm vào Tài khoản.

  Công cụ > Tài khoản

 2. Trong hộp Tài khoản, hãy bấm Email Khác.

  Email Khác

 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi bấm Thêm Tài khoản.

  Thêm tài khoản email

  Mẹo: Sau khi bạn thêm tài khoản, tài khoản sẽ xuất hiện trong ngăn bên trái của hộp Tài khoản, và Outlook sẽ bắt đầu tải xuống thư của bạn.

  Tài khoản được thêm

  Lưu ý: Với tài khoản email POP và IMAP, thông điệp email là mục duy nhất được đồng bộ giữa Outlook và máy chủ thư. Các mục khác mà bạn tạo trong Outlook—chẳng hạn như liên hệ, sự kiện lịch, nhiệm vụ và ghi chú—được lưu trữ trên máy tính của bạn, chứ không phải trên máy chủ thư.

Xóa tài khoản email

 1. Chọn tài khoản mà bạn muốn vào xóa và trong ngăn phía dưới bên trái của hộp thoại Tài khoản, hãy chọn Xóa Nút Xóa.

  Xóa tài khoản

 2. Chọn Xóa.

  Xóa

  Lưu ý: Khi bạn xóa tài khoản POP, các thư hiện có trong tài khoản đó vẫn nằm trong Outlook, nhưng sau đó không có thư nào được tải xuống hoặc gửi đi nữa. Khi bạn xóa tài khoản IMAP, tất cả các thư trong tài khoản đó bị xóa khỏi Outlook, nhưng mọi bản sao của thư mà bạn có trên máy chủ vẫn nằm ở đó. Các mục không phải là thư, chẳng hạn như liên hệ và sự kiện, sẽ không bị ảnh hưởng khi bạn xóa tài khoản POP hay IMAP.

Xem thêm thông tin về các loại tài khoản POP và IMAP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×