Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng các bước sau đây để thêm tài khoản QQMail vào Outlook.

Các bước này giống nhau cho dù bạn đang thêm tài khoản Thư QQ đầu tiên hay tài khoản Thư QQ bổ sung vào tài khoản Outlook.

Trước tiên, bạn sẽ cần thực hiện các bước trong tài khoản Thư QQ trong trình duyệt.

 1. Mở Hộp thư QQ của bạn, rồi chọn Xem Cài đặt >khoản .
  Chọn Cài đặt, rồi chọn Tài khoản.

 2. Trong mục POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, chọn các hộp cho cả Dịch vụ POP3/SMTP lẫn Dịch vụ IMAP/SMTP, rồi chọn Lưu.
  Chọn POP3/SMTP và IMAP/SMTP.

 3. Khi cửa sổ xác minh xuất hiện, hãy nhập mã được hiển thị, rồi chọn OK.

 4. Nếu bạn đã xem Thư QQ bằng Tiếng Anh, hãy chuyển sang tiếng Trung Giản thể.

  • Chọn Chung cho > Hiển > Ngôn ngữ chọn Tiếng Trung Giản thể.
   Chuyển ngôn ngữ sang tiếng Trung Giản thể.

 5. Chọn tab thứ hai trên thanh menu.
  Chọn tab thứ hai.

 6. Trong mục POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, chọn nút trong hộp văn bản mới.
  Bấm vào nút bên cạnh mã QR.

 7. Chọn nút trên cửa sổ bật lên.  Chọn nút đó để hiển thị mã ủy quyền.

 8. Sao chép mã trên cửa sổ bật lên tiếp theo và sử dụng điện thoại di động của bạn, gửi mã đó đến số được hiển thị trên cửa sổ bật lên.  

 9. Nếu ủy quyền thành công, bạn sẽ nhận được cửa sổ bật lên khác bằng mã ủy quyền. Sao chép mã ủy quyền đó, rồi lưu mã đó cho bước tiếp theo, thêm tài khoản email của bạn Outlook. Đây sẽ là mật khẩu mà bạn sử dụng cho tài khoản email của mình trong Outlook. 

Bây giờ, bạn có thể Outlook và thêm tài khoản Thư QQ của mình ở đó.

 1. Trong Outlook, chọn Tệp >Thêm Tài khoản.

  Chọn Tệp, rồi Thêm Tài khoản.
 2. Chọn Tùy chọn nâng cao và đánh dấu vào hộp cho Cho phép tôi thiết lập tài khoản của mình theo cách thủcông , rồi chọn Kết nối.

  Nhập địa chỉ Gmail của bạn và chọn Kết nối.
 3. Chọn loại tài khoản của bạn. Đối với Thư QQ, hãy chọn POP hoặc IMAP. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu. Đây là mật khẩu bạn đã ghi lại trong bước 9 ở trên.  

 4. Sau khi Outlook thêm tài khoản Thư QQ của mình, bạn có thể thêm tài khoản email khác hoặc chọn Xong.

  Chọn Xong để hoàn tất việc thiết lập tài khoản Gmail của bạn.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn cũng đánh dấu vào hộp Thiết lập Outlook Mobiletrên điện thoại của tôi, bạn sẽ được đưa đến một website nơi bạn có thể nhập số điện thoại di động của mình và bạn sẽ nhận được liên kết để tải xuống Outlook cho iOS hoặc Outlook for Android. Cài Outlook Mobile là một cách tuyệt vời để luôn cập nhật mọi khi di chuyển.

  • Bạn có thể nhập số điện thoại để cài Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android.

Nếu bạn cần hướng dẫn cho việc thêm tài khoản email bằng cài đặt nâng cao, xem mục Sử dụng thiết lập nâng cao để thêm tài khoản email POP hoặc IMAP trong Outlook for PC.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×