Thêm ngữ cảnh khác bằng cách tải lên hình ảnh, tài liệu hoặc tệp khác vào nhiệm vụ của bạn. Microsoft To Do hỗ trợ tất cả các loại tệp, mặc dù tải lên tệp được giới hạn là 25 MB cho mỗi tác vụ. Các tệp đã được thêm vào trong các nhiệm vụ Outlook cũng được truy nhập đầy đủ trong Microsoft To Do.

Để thêm tệp, hãy chọn tác vụ mong muốn để mở dạng xem chi tiết của nó, sau đó chọn + thêm tệp và làm theo lời nhắc để tải tệp lên từ thiết bị của bạn.

Dạng xem chi tiết của bản trình chiếu nhiệm vụ cho bản trình bày với Report.pptx hàng tháng được đính kèm và tùy chọn để thêm tệp được chọn

Để thêm tệp từ Microsoft 365, dán liên kết vào tệp trong phần Thêm ghi chú của nhiệm vụ của bạn.
 

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×