Bạn có thể thêm thẻ đánh dấu để cho biết các điểm quan tâm trong video hoặc clip âm thanh. Thẻ đánh dấu có thể được dùng để kích hoạt hoạt hình hoặc đánh dấu một vị trí cụ thể để chuyển đến trong video.

Thẻ đánh dấu cũng có thể hữu ích khi bạn giao bản trình bày, khi bạn cần tìm các điểm cụ thể trong một clip video hoặc âm thanh nhanh chóng.

Dưới đây là ví dụ về thẻ đánh dấu cho biết vị trí cắt tỉa đầu clip video.

Thêm thẻ đánh dấu

Đây là thẻ đánh dấu Hiển thị vị trí để cắt tỉa đầu clip âm thanh.

văn bản thay thế

Thêm thẻ đánh dấu

 1. Trên trang chiếu, bấm vào clip video hoặc âm thanh.

 2. Trong các điều khiển âm thanh hoặc video bên dưới clip, hãy bấm phát.

 3. Khi phát đến vị trí bạn muốn cắt, hãy bấm vào Tạm dừng.

 4. Để cho biết một điểm quan tâm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Clip video:   Bên dưới công cụ video, trên tab phát lại , trong nhóm thẻ đánh dấu , bấm Thêm thẻ đánh dấu.

  • Clip âm thanh:   Bên dưới công cụ âm thanh, trên tab phát lại , trong nhóm thẻ đánh dấu , bấm Thêm thẻ đánh dấu.

Loại bỏ thẻ đánh dấu

 1. Trong dòng thời gian, định vị và bấm vào thẻ đánh dấu mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Clip video:   Bên dưới công cụ video, trên tab phát lại , trong nhóm thẻ đánh dấu , bấm loại bỏ thẻ đánh dấu.

  • Clip âm thanh:   Bên dưới công cụ âm thanh, trên tab phát lại , trong nhóm thẻ đánh dấu , bấm loại bỏ thẻ đánh dấu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×