Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể giúp người dùng của bạn điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách dùng công thức để tính toán giá trị cho điều khiển, dựa trên dữ liệu mà người dùng nhập vào điều khiển khác. Tính toán có thể bao gồm cách thêm, trừ, nhân và chia các giá trị. Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu nhà thầu điện sẽ dùng để áp dụng cho giấy phép, bạn có thể thêm công thức vào một điều khiển tự động tính tổng giá nhà thầu đã thanh toán cho ứng dụng bằng cách nhân số cho phép trong ứng dụng bằng với giá của mỗi đơn xin phép.

Trong bài viết này

Công thức là gì?

Công thức là một biểu thức XPath thực hiện các giá trị, trường hoặc nhóm, hàm và toán tử được dùng để tính toán và hiển thị các giá trị khác. Công thức có thể dùng để thực hiện các tác vụ sau đây:

 • Tính toán giá trị từ giá trị mà bạn xác định khi thiết kế mẫu biểu mẫu hoặc giá trị mà người dùng nhập vào điều khiển khi họ điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn...

 • Hiển thị cụ thể ngày và thời gian.

 • Hiển thị các giá trị mà người dùng nhập vào một điều khiển trong một điều khiển.

 • Đặt giá trị mặc định của một trường hoặc điều khiển.

 • Chạy quy tắc dựa trên một giá trị được tính bằng cách sử dụng công thức.

Mỗi biểu thức XPath được dùng trong công thức là tổ hợp giá trị, hàm và toán tử đánh giá là một giá trị duy nhất. Công thức có thể chứa một số biểu thức. Bạn có thể nghĩ về công thức như một câu được tạo từ một hoặc nhiều cụm từ, với mỗi cụm từ đại diện cho một biểu thức trong công thức.

Hình minh họa sau đây Hiển thị mối quan hệ giữa công thức và biểu thức.

Một công thức bao gồm một hoặc nhiều biểu thức. Một biểu thức là bất kỳ sự kết hợp nào giữa các toán tử, tên trường, hàm, ký tự và hằng số và định trị về một giá trị đơn lẻ.

Hàm là biểu thức trả về một giá trị dựa trên trang kết quả của một phép tính. Các giá trị được sử dụng trong các hàm được gọi là đối số. Bạn có thể dùng các hàm XPath 1.0 chuẩn được bao gồm trong InfoPath, cũng như một số chức năng InfoPath cụ thể. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về các hàm InfoPath trong phần xem thêm .

Đầu trang

Sử dụng toán tử hai hoặc nhiều trong một công thức

Khi công thức chứa hai hoặc nhiều toán tử toán học, InfoPath sẽ thực hiện phép tính tuân theo mức ưu tiên của toán tử. Danh sách sau đây Hiển thị thứ tự phép toán được thực hiện:

 1. Phép tính trong dấu ngoặc đơn

 2. Tính toán phép nhân và phép chia

 3. Tính toán phép cộng và trừ

Nếu công thức chứa hai các toán tử có mức ưu tiên cùng, tính toán được thực hiện từ trái sang phải.

Ví dụ, giả sử bạn đang tạo một giấy phép ứng dụng mẫu biểu mẫu có một hộp văn bản Hiển thị tổng chi phí của tất cả giấy phép được gửi đi trong ứng dụng. Các giá trị yêu cầu bởi công thức này đến từ hộp văn bản khác trong biểu mẫu. Hộp văn bản Hiển thị tổng chi phí chứa công thức sau đây:

txtPermit1Qty * txtPermitCost1 + txtPermit2Qty * txtPermitCost2 /txtNumberOfPermits

Công thức này bao gồm phép cộng (+), phép nhân (*) và toán tử phép chia (/). Theo mức ưu tiên toán tử, phép nhân và phép chia tính toán được thực hiện trước khi tính toán bổ sung. Vì các toán tử phép nhân và phép chia có mức ưu tiên cùng, tính toán phép nhân thực hiện trước toán tử phép chia vì toán tử phép nhân nằm ở bên trái của toán tử phép chia. Công thức được tính toán theo cách này:

 1. Giá trị trong txtPermit1Qty được nhân với giá trị trong txtPermitCost1.

 2. Giá trị trong txtPermit2Qty được nhân với giá trị trong txtPermitCost2và kết quả đó chia cho giá trị trong txtNumberOfPermits.

 3. Kết quả của phép tính trong bước 1 được thêm vào kết quả của phép tính trong bước 2.

Để kiểm soát thứ tự phép tính, hãy đặt tính toán mà bạn muốn thực hiện đầu tiên trong dấu ngoặc đơn. Phép tính trong dấu ngoặc đơn được thực hiện trước khi tính toán bên ngoài dấu ngoặc đơn. Đặt tính toán với dấu ngoặc đơn bên trái của phép tính mà không có dấu ngoặc đơn. Phép tính trong dấu ngoặc đơn lồng nhau được thực hiện hoạt động từ bên trong dấu ngoặc đơn bên ngoài.

Ví dụ, hãy xem xét công thức sau đây:

((txtPermit1Qty * txtPermitCost1) + (txtPermit2Qty * txtPermitCost2)) / txtNumberOfPermits

Trong phép tính này, giá trị kết quả từ nhân các giá trị trong txtPermit1QtytxtPermitCost1 được thêm vào giá trị kết quả từ nhân các giá trị trong txtPermit2QtytxtPermitCost2. Tổng của phép tính đó đó là chia cho giá trị trong txtNumberOfPermits.

Đầu trang

Chèn công thức toán học vào một điều khiển

 1. Bấm đúp vào điều khiển hoặc trường mà bạn muốn dùng để tạo công thức.

 2. Bấm vào tab Dữ liệu.

 3. Bấm chèn công thức Nút Công thức.

 4. Để chèn một giá trị hoặc toán tử toán học vào công thức, nhập giá trị hoặc biểu tượng cho thao tác toán học trong hộp công thức .

  Danh sách các toán tử toán học

  Phép toán

  Ký hiệu

  Thêm

  +

  Trừ

  -

  Nhân

  *

  Chia

  /

  Lưu ý: Nếu công thức của bạn sử dụng toán tử phép chia (/), hãy đảm bảo rằng có dấu cách trước và sau khi toán tử phép chia. Nếu toán tử phép chia không có dấu cách trước và sau đó, InfoPath có thể giải thích về '/' dưới dạng một dấu tách dùng cho XPath vị trí bước chứ không phải là một toán tử phép chia.

  Mẹo: Công thức toán học thường phụ thuộc vào giá trị số nguyên hoặc thập phân là đối số. Để tránh các giá trị trống trong công thức của bạn, hãy chọn hộp kiểm coi các giá trị trống như số không trong thể loại nâng cao trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu .

 5. Để kiểm tra công thức cho đúng cú pháp, trong hộp thoại Chèn công thức , hãy bấm Xác nhận công thức.

  Công thức của tôi chứa lỗi

  Bấm Hiện chi tiết trong hộp thoại Microsoft Office InfoPath để xem các lỗi trong công thức. Sau đây là một số gợi ý khắc phục các lỗi này:

  • Nếu bạn đang dùng một hàm trong công thức của bạn, xác nhận rằng bạn đang sử dụng các đối số chính xác cho hàm. Một số chức năng yêu cầu trường hoặc nhóm trong khi các hàm khác yêu cầu các giá trị đã xác định như đối số. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về hàm trong phần xem thêm .

  • Xóa bỏ và nhập lại công thức của bạn để đảm bảo rằng nó đã nhập đúng.

 6. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×