Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sự cố

Hãy cân nhắc các trường hợp sau:

  • Bạn duyệt đến dạng xem tại nhà trong Office delve.

  • Bạn thấy phần đính kèm email được trình bày trên thẻ.

  • Bạn bấm vào nối kết đến một trong các phần đính kèm.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Chúng tôi không thể mở phần đính kèm này

Email có thể đã bị di chuyển hoặc bị xóa.

Giải pháp

Sự cố này xảy ra khi thư bị xóa vĩnh viễn trong Outlook hoặc thư mục các mục đã xóa được xóa trước đó chứa phần đính kèm. Delve chỉ mục các mục từ Outlook nhưng sau khi thư có tệp đính kèm bị xóa vĩnh viễn, phải mất một thời gian để loại bỏ khỏi delve.

Để biết thêm thông tin về những điều bạn sẽ tìm thấy trong Office delve, hãy đến kết nối và cộng tác trong Office delve.

Xem thêm thông tin

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×