Để bảo vệ danh tính và email của bạn, ứng dụng của chúng tôi yêu cầu chứng chỉ SSL máy chủ hợp lệ trên máy chủ email của bạn để thiết lập tin cậy. Có vẻ như máy chủ email của bạn không được cấu hình để sử dụng SSL hoặc chứng chỉ của bạn đã hết hạn.

Nếu máy chủ Exchange của bạn yêu cầu xác thực dựa trên chứng chỉ, hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://support.Microsoft.com/en-US/help/4056392/insecure-Connection-Outlook-iOS-Android

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×