Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các nhóm Microsoft (miễn phí) được thiết kế để sử dụng bởi các tổ chức, chẳng hạn như doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm đồng nghiệp. Nếu bạn được mời tham gia một nhóm trong Microsoft nhóm (miễn phí), Nhóm bạn đang tham gia vào phiên bản Microsoft nhóm (miễn phí) sẽ được coi là tổ chức của bạn cho các mục đích của thông báo này và người quản lý nhóm sẽ được coi là người quản trị tài khoản của bạn trong Microsoft nhóm (miễn phí).

Việc bạn sử dụng Microsoft nhóm (miễn phí) có thể tùy thuộc vào chính sách của tổ chức bạn, nếu có. Vui lòng trực tiếp yêu cầu quyền riêng tư của bạn, bao gồm bất kỳ yêu cầu chủ đề dữ liệu nào, với người quản trị tổ chức của bạn. Người quản trị của tổ chức mà bạn đang gia nhập (i) điều khiển và quản lý tài khoản của bạn, bao gồm sửa đổi và chấm dứt quyền truy nhập của bạn và (II) và xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm nội dung của liên lạc và các tệp của bạn. Dữ liệu thư mục của bạn (tên, ngày đăng ký và email) có thể được hiển thị cho người quản trị và người dùng khác của các dịch vụ trong tổ chức của bạn.

Khi bạn sử dụng các tính năng xã hội của các nhóm Microsoft (miễn phí) người dùng cuối khác trong tổ chức của bạn có thể thấy một số hoạt động của bạn. Để tìm hiểu thêm về các tính năng xã hội và các chức năng khác, vui lòng xem lại các trang tài liệu và nội dung Trợ giúp của chúng tôi. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc quy tắc bảo mật của tổ chức của bạn.

Sau đây cũng sẽ áp dụng cho bạn với tư cách là người dùng cuối của dịch vụ trực tuyến của Microsoft:

chính sách sử dụng được chấp nhận

Đọc điều khoản sử dụng cho các dịch vụ trực tuyến của Microsoft.

Thông báo về quyền riêng tư

Đọc thông báo về quyền riêng tư cho người dùng cuối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×