Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này được cập nhật gần nhất vào 25/07/2017

Dịch vụ Docs.com của Microsoft sẽ ngừng hoạt động

Microsoft chuẩn bị ngừng hoạt động dịch vụ Docs.com vào Thứ Sáu, 15/12/2017 và do đó, chúng tôi khuyến cáo toàn bộ người dùng nên di chuyển nội dung Docs.com hiện có của mình sang các nền tảng lưu trữ và chia sẻ tệp khác sớm nhất có thể, vì Docs.com sẽ không còn khả dụng sau ngày này.

Một số tùy chọn chia sẻ nội dung thay thế sẽ khả dụng trong hôm nay. Đối với hầu hết nội dung của Docs.com, OneDrive sẽ đại diện cho nền tảng lý tưởng để chia sẻ nội dung Word, PowerPoint và PDF của bạn, đồng thời cung cấp các công cụ bổ sung, cài đặt quyền, cũng như bảo mật để giúp chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cùng nội dung của bạn. SlideShare từ LinkedIn cũng cho phép người dùng chia sẻ công khai nội dung với người xem của mình là 70 triệu chuyên gia cùng thư viện nội dung phong phú. Với việc ngừng hoạt động dịch vụ Docs.com, chúng tôi kỳ vọng có thể hợp lý hóa các dòng sản phẩm của mình trong không gian này, đồng thời mang tới cho bạn một trải nghiệm gắn kết hơn.

Chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ dịch vụ của chúng tôi từ bạn và xin lỗi vì mọi sự bất tiện do đợt chuyển đổi này gây ra. Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp tính năng sao lưu tự động các tệp tương thích sang OneDrive và OneDrive for Business.

Vui lòng đọc kỹ thông tin trong bài viết này để tìm hiểu thêm về các tùy chọn trong việc chuyển giao hoặc xóa nội dung và tài khoản Docs.com hiện có của bạn.

Tôi hiện là một người dùng của Docs.com — điều này có ý nghĩa gì với tôi?

Site Docs.com và nội dung hiện có được lưu trữ trên máy chủ của dịch vụ này sẽ được ngừng hoạt động theo lịch trình sau:

09/06/2017 — Không còn hỗ trợ tạo tài khoản Docs.com mới. Nếu bạn hiện có một tài khoản Docs.com thì bạn vẫn sẽ có thể xem, chỉnh sửa, phát hành, tải xuống và xóa nội dung hiện có của mình. Nếu bạn hiện có các trang Nhật ký và Giới thiệu, bạn vẫn sẽ có thể chỉnh sửa chúng trên Sway.com.

Ngày 19 tháng 6, 2017 — nếu bạn đang sử dụng Docs.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, người quản trị Microsoft 365 của bạn có thể tự động di chuyển tất cả nội dung Docs.com sang OneDrive for Business thay mặt cho bạn. Để biết thêm thông tin, xem mục Di chuyển nội dung của tổ chức bạn từ Docs.com.

01/08/2017 — Không còn hỗ trợ phát hành và chỉnh sửa nội dung trên Docs.com. Nếu bạn hiện có một tài khoản Docs.com thì bạn vẫn sẽ có thể xem hoặc tải xuống nội dung hiện có của mình.

09/06 đến 14/12/2017 — Nếu bạn hiện có một tài khoản Docs.com, bạn có thể đăng nhập, rồi chọn để nội dung riêng của mình tự động sao lưu sang OneDrive. Ngay khi dữ liệu của bạn được chuyển giao sang đó, trải nghiệm Docs.com của bạn sẽ thay đổi thành chế độ chỉ đọc, đồng thời, những liên kết dẫn tới các tài liệu và tệp của bạn sẽ chuyển hướng sang vị trí mới trên OneDrive.

15/12/2017 — Site Docs.com và toàn bộ nội dung trên site sẽ chính thức ngừng hoạt động. Bạn sẽ không còn có thể truy nhập vào site sau ngày này.

15/05/2018 — Mọi liên kết dẫn tới nội dung Docs.com của bạn mà trước đó bạn đã chia sẻ với người khác, cũng như được tự động chuyển hướng sang nội dung đã chuyển giao của bạn trên OneDrive (hoặc OneDrive for Business) sẽ ngừng hoạt động sau ngày này.

Làm cách nào để tôi di chuyển tệp và nội dung của mình từ Docs.com?

Đối với các Tài khoản Microsoft (Outlook.com, Hotmail.com, Live.com, v.v.) và Tài khoản Facebook

Thực hiện các thao tác sau:

  1. Hãy đăng nhập vào hồ sơ Docs.com của bạn, tại đây, bạn có thể kích hoạt tính năng tự động sao lưu toàn bộ tệp tương thích với OneDrive.

  2. Hãy làm theo các lời nhắc, có thể bao gồm cả việc đăng ký tài khoản OneDrive mới nếu bạn chưa có tài khoản.

  3. Khi hoàn tất quy trình, bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung tương thích trước đây mình đã phát hành lên Docs.com được sao lưu vào các thư mục OneDrive. Sau đó, nội dung gốc trên Docs.com sẽ chỉ có sẵn để xem hoặc tải xuống.

Để xem thêm hướng dẫn sao lưu chi tiết và tìm hiểu những điều sẽ xảy ra sau khi di chuyển nội dung của bạn, vui lòng xem mục Sao lưu nội dung Docs.com cá nhân.

Đối với người dùng Microsoft 365 OneDrive for Business

Chúng tôi có thể tự động sao lưu toàn bộ nội dung tương thích sang tài khoản OneDrive for Business của bạn nếu Người quản trị bên bạn kích hoạt dịch vụ di chuyển tự động cho tổ chức (tùy chọn này sẵn dùng vào 19/06/2017). Nếu bạn muốn Người quản trị trường học hoặc công ty của mình khởi tạo quy trình này cho bạn, vui lòng liên hệ với họ và kèm theo liên kết dẫn tới bài viết này.

Bạn cũng có thể chọn đăng nhập vào Docs.com và tự mình làm theo các lời nhắc di chuyển tự động. Khi hoàn tất quy trình, bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung tương thích trước đây mình đã phát hành lên Docs.com được sao lưu vào các thư mục OneDrive for Business. Sau đó, nội dung gốc trên Docs.com sẽ chỉ có sẵn để xem, tải xuống hoặc xóa.

Đối với người dùng Microsoft 365 không có OneDrive for Business

Đăng nhập vào hồ sơ Docs.com của bạn, nơi bạn có thể tải xuống và lưu nội dung sang thiết bị hoặc các nền tảng lưu trữ và chia sẻ ưa thích của mình. Bạn cũng có thể xóa tài khoản và nội dung Docs.com của mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nội dung Docs.com không được sao lưu sang OneDrive hoặc OneDrive for Business?

Đối với những người dùng đã hoàn tất thành công quy trình di chuyển tự động, chúng tôi sẽ lưu siêu dữ liệu khác, như các mô tả nội dung của bạn vào một tệp Excel, rồi sao lưu tệp này sang tài khoản OneDrive hoặc OneDrive for Business của bạn. Chúng tôi cũng sẽ tự động lưu các trang Giới thiệu và Nhật ký, cùng mọi nội dung Sway của bạn sang trang Sways của Tôi trên Sway.com.

Đối với những người dùng và loại nội dung khác không được đề cập ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống bằng cách thủ công và lưu chúng vào các nền tảng lưu trữ và chia sẻ ưa thích của mình.

Điều gì sẽ xảy ra với nội dung mà tôi đã liên kết từ Docs.com sang các Website khác?

Đối với những người dùng đã đăng ký tham gia vào dịch vụ di chuyển tự động, các liên kết dẫn tới nội dung tương thích trong Docs.com sẽ chuyển hướng sang OneDrive hoặc OneDrive for Business, cũng như tiếp tục hiển thị trên các trang Web khác. Nếu bạn muốn loại bỏ nội dung được liên kết, chỉ cần xóa các tệp khỏi OneDrive hoặc OneDrive for Business. Vào 15/05/2018, tính năng tự động chuyển hướng cho toàn bộ nội dung Docs.com sẽ kết thúc và mọi liên kết sẽ ngừng hoạt động, do đó, vui lòng đảm bảo cập nhật thủ công mọi liên kết trên các Website khác của bạn trước ngày này.

Đối với những người dùng không đăng ký tham gia vào dịch vụ di chuyển tự động, toàn bộ các liên kết dẫn tới nội dung Docs.com sẽ ngừng hoạt động vào 15/12/2017. Vui lòng đảm bảo cập nhật thủ công mọi liên kết trên các Website khác trước ngày này.

Điều gì sẽ xảy ra với các sổ tay OneNote mà tôi phân phối qua Docs.com?

Do sổ tay OneNote đã phát hành vào Docs.com vốn được tạo từ tài khoản OneDrive nên dịch vụ tự động di chuyển sẽ không bao gồm những sổ tay này. Nếu bạn cần lưu bản sao của sổ tay OneNote bất kỳ, hãy bấm vào nút Tải Sổ tay, tính năng này sẽ có sẵn cho tới 15/12/2017.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nội dung Docs.com của tôi vượt quá giới hạn lưu trữ OneDrive của tôi?

Nếu bạn vượt quá giới hạn lưu trữ sẵn có của mình trên OneDrive thì quá trình di chuyển nội dung Docs.com của bạn sẽ bị gián đoạn. Mọi tệp đã được chuyển giao thành công sẽ vẫn tồn tại trên tài khoản OneDrive của bạn, trừ những tệp không thể được đưa vào thì sẽ không được sao lưu và quá trình di chuyển sẽ ngừng lại.

Bạn có thể tiếp tục quá trình di chuyển nội dung sau khi đã giải phóng hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ trên tài khoản OneDrive của mình. Để tiếp tục quá trình di chuyển bị gián đoạn, hãy đăng nhập lại vào Docs.com, rồi bấm vào Bắt đầu di chuyển lại.

Tại sao tôi không thể sao lưu nội dung Docs.com của mình vào SlideShare?

SlideShare được dành cho hoạt động đăng công khai. Chúng tôi muốn người dùng dịch vụ này quản lý có chủ đích những tệp họ muốn phát hành công khai trên Web, cũng như thêm cấu trúc, tiêu đề và mô tả riêng của mình vào nội dung.

Tôi là người quản trịMicrosoft 365. Tôi cần biết những gì?

Nếu bạn là người quản trịMicrosoft 365, bạn có thể tự động sao lưu nội dung Docs.com của tổ chức của mình vào OneDrive for Business. Để biết thêm thông tin, xem mục Di chuyển nội dung của tổ chức bạn từ Docs.com.

Tôi cần thêm trợ giúp!

Nếu bạn không chắc về những bước cần thực hiện trước khi dịch vụ Docs.com ngừng hoạt động hoặc nếu bạn gặp phải sự cố bất kỳ trong quá trình di chuyển nội dung, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại docssupport@microsoft.com (có thể bạn sẽ phải cấp quyền cho trình duyệt của mình để mở máy khách email sau khi bấm vào liên kết này).

Chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ dịch vụ của chúng tôi từ bạn và sẽ rất sẵn lòng cung cấp thêm hỗ trợ trong đợt chuyển đổi này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×