Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thấy được những ảnh không phải là ảnh của tôi trong OneDrive

Nếu bạn thấy ảnh mà bạn không nhận ra trong thư mục OneDrive Kỷ niệm hoặc Vào Ngày này, đó là vì các thư mục của các ứng dụng khác được bao gồm trong thư mục camera trên thiết bị của bạn.

Ví dụ về các thư mục khác có trong quá trình tải lên thư mục camera là các ứng dụng truyền thông xã hội, nội dung tải xuống và ảnh chụp màn hình.

Làm thế nào để tôi ngừng hiển thị những ảnh không được nhận diện?

Mọi ảnh bạn thấy trong OneDrive Kỷ niệm hoặc Vào ngày này đều đã có trong ảnh của OneDrive. Bạn có thể xem chi tiết hình ảnh để xem tên tệp và thời điểm lưu hình ảnh hoặc tìm kiếm tên tệp trực tuyến để xem vị trí lưu trữ tệp.

Nếu bạn không muốn tải ảnh lên từ thư mục ngoài thư mục của riêng bạn, bạn có thể bỏ chọn ảnh trong ứng dụng OneDrive di động.

  1. Chọn Tôi Biểu tượng Người trong OneDrive dụng cho iOS

  2. Mở Cài đặt

  3. Chọn Tải lên từ camera

  4. Chọn Được chọn theo nguồn

  5. Chọn hoặc bỏ chọn bất kỳ thư mục nào mà bạn đã bao gồm hoặc loại trừ.

  6. Chọn Phân loại trong thư mục con để tải lên trong thư mục Ảnh thay vào đó (ví dụ: Ảnh chụp màn hình).

Xem thêm

Tự động lưu ảnh và video bằng OneDrive for Android

Tự động lưu ảnh và video bằng OneDrive trên iOS

Cách tắt Tính năng OneDrive quên

Cần thêm trợ giúp

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×