Mẹo: Hãy thử dùng hàm XLOOKUP mới, một phiên bản VLOOKUP được cải tiến hoạt động theo bất kỳ hướng nào và trả về kết quả khớp chính xác theo mặc định, làm cho việc sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn so với phiên bản trước của nó.

VLOOKUP là một trong những hàm hữu ích phổ biến nhất trong Excel, nhưng sẽ khó nhớ công thức nếu bạn không sử dụng công thức này thường xuyên.

Nếu tất cả những gì bạn muốn là cú pháp cho VLOOKUP, dưới đây là:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Để tải xuống thẻ tham chiếu giải thích ý nghĩa của đối số và cách sử dụng, hãy bấm vào nối kết bên dưới. Thẻ tham chiếu VLOOKUP sẽ mở ra dưới dạng tệp PDF trong Adobe Reader. Bạn có thể thoải mái in bản sao của thẻ hoặc lưu vào đâu đó trên máy tính để tham khảo sau.

Nút mở thẻ

Hình thu nhỏ của thẻ Làm mới QRC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm VLOOKUP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×