Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mẹo: Hãy thử sử dụng hàm XLOOKUP mới, phiên bản cải tiến của hàm VLOOKUP hoạt động theo bất kỳ hướng nào và trả về kết quả khớp chính xác theo mặc định, giúp việc sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn so với phiên bản trước.

VLOOKUP là một trong những hàm phổ biến, hữu ích nhất trong Excel nhưng sẽ khó nhớ được công thức nếu bạn không sử dụng hàm này thường xuyên.

Nếu tất cả những gì bạn muốn là cú pháp cho hàm VLOOKUP, đây là:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Để tải xuống thẻ tham chiếu giải thích ý nghĩa của các tham đối và cách dùng chúng, hãy bấm vào nối kết bên dưới. Thẻ tham chiếu VLOOKUP sẽ mở ra dưới dạng tệp PDF trong Adobe Reader. Hãy thoải mái in bản sao của thẻ hoặc lưu vào đâu đó trên máy tính của bạn để tham khảo sau.

Nút mở thẻ

Hình thu nhỏ của thẻ Làm mới QRC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm VLOOKUP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×