Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu tổ chức bạn đã bật cuộc gọi và hội nghị video, bạn có thể thực hiện cuộc gọi video trực diện với các liên hệ của mình.

Tùy thuộc vào cách bạn đặt tùy chọn cuộc gọi VoIP của mình, khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi video, có thể dùng Wi-Fi hoặc gói dữ liệu mạng di động. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Quản lý Wi-Fi cho tùy chọn VoIP.

Bắt đầu cuộc gọi video

Để thực hiện một cuộc gọi video, từ màn hình Liên hệ hãy tìm trong danh sách Liên hệ hoặc nhập tên người đó vào hộp tìm kiếm. Khi bạn tìm thấy liên hệ, hãy gõ nhẹ vào tên người đó, gõ nhẹ vào biểu tượng Video rồi gõ nhẹ vào Bắt đầu Video để bắt đầu cuộc gọi video.

Khi bạn đang thực hiện cuộc gọi video, bạn có tùy chọn dùng camera phía trước hoặc phía sau. Nếu người nhận cuộc gọi không có camera hoặc lựa chọn không bật video của họ, thì bạn sẽ không thể nhìn thấy video của họ, tuy nhiên bạn vẫn có thể nghe được họ nói. Người khác vẫn có thể nhìn thấy video của bạn ngay cả khi họ không bật video của mình.

Nhận cuộc gọi video

Gõ nhẹ vào video để chấp nhận cuộc gọi thoại và video đến hoặc gõ nhẹ vào thoại để chỉ chấp nhận cuộc gọi thoại.

Quản lý cuộc gọi video

Khi bạn đang gọi video, bạn có thể quản lý cuộc gọi video bằng cách gõ nhẹ vào các biểu tượng sau đây:

 • Biểu tượng Tắt tiếng để tắt tiếng và bật tiếng cuộc gọi.

 • Biểu tượng Giữ để giữ cuộc gọi rồi gõ nhẹ lần nữa vào biểu tượng Giữ để tiếp tục cuộc gọi.

 • Biểu tượng Loa để bật và tắt loa.

 • Biểu tượng Kết thúc cuộc gọi để kết thúc toàn bộ hội thoại bao gồm cả âm thanh, video và IM.

 • Biểu tượng IM để xem hoặc gửi IM tới những người trong cuộc gọi, rồi gõ nhẹ biểu tượng Điện thoại để trở lại màn hình video.

Gõ nhẹ vào biểu tượng Camera rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

 • ngừng camera để tắt video của bạn nhưng vẫn xem được video của người khác.

 • chuyển camera để chuyển sang camera trước hoặc sau của Windows Phone.

 • kết thúc video để kết thúc video của mọi người chỉ riêng với bạn, tuy nhiên vẫn có âm thanh.

Ở dưới cùng, gõ nhẹ biểu tượng Khác (…) để thực hiện các thao tác sau:

 • kết thúc hội thoại để kết thúc cuộc gọi video.

 • xem thẻ liên hệ để xem thẻ liên hệ của người dự.

 • gửi dưới dạng email để gửi hội thoại trong email.

 • xem hội thoại để xem các hội thoại khác, bao gồm các hội thoại trong quá khứ và hiện thời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×