Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Excel dành cho web, bạn có thể xem kết quả của phân tích hồi quy (trong thống kê, một cách để dự đoán và xu hướng dự báo), nhưng bạn không thể tạo một vì công cụ hồi quy không sẵn dùng.

Bạn cũng sẽ không thể sử dụng hàm trang tính thống kê chẳng hạn như Linest để thực hiện phân tích có ý nghĩa vì nó yêu cầu bạn nhập nó dưới dạng công thức mảng, không được hỗ trợ trong Excel dành cho web.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc của bạn và dùng công cụ Quy hồi của Analysis ToolPak hoặc các hàm thống kê để thực hiện một phân tích quy hồi tại đây.

Bấm Mở bằng Excelthực hiện phân tích quy hồi.

Nút Chỉnh sửa trong Excel

Để biết tin tức về các bản Cập Nhật Excel dành cho web mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Để có đầy đủ bộ ứng dụng và dịch vụ của Office, hãy dùng thử hoặc mua tại Office.com.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×