Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Việc bạn có cần gia nhập (trở thành thành viên của) một phòng trò chuyện hay không sẽ phụ thuộc vào cấp độ bảo mật của phòng đó:

  • Mở Không yêu cầu tư cách thành viên (hoặc được phép) để tìm, nhập, đăng bài hoặc theo dõi một phòng trò chuyện mở.

  • Đóng cửa Cần có tư cách thành viên để tham gia, đăng bài hoặc theo dõi trong một phòng trò chuyện kín; không yêu cầu tư cách thành viên để tìm một tài khoản.

  • Bí mật Yêu cầu có tư cách thành viên để tìm, nhập, đăng hoặc theo dõi một phòng trò chuyện bí mật.

Tư cách thành viên trong một phòng bí mật hoặc kín cần phải do người quản lý phòng cấp. Các thông tin về phòng trò chuyện bí mật không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trừ khi bạn đã là thành viên rồi.

Xác định cấp độ bảo mật của phòng

  1. Trong cửa Lync chính, sử dụng tính năng tìm kiếm để gọi lên danh sách phòng bạn muốn tham gia.

  2. Trỏ vào danh sách phòng trò chuyện và bấm vào biểu tượng Xem thẻ liên hệ. Bạn sẽ thấy cấp độ bảo mật và tên của người quản lý hiển thị trên thẻ liên hệ.

Để tìm hiểu thêm về các cấp Lync quyền riêng tư và tư cách thành viên của phòng trò chuyện, hãy xem Tìm hiểu tư cách thành viên phòng trò chuyện Lync.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×