Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi bạn đã đặt quyền cho thư viện, bạn có thể muốn đặt các quyền duy nhất trên một hoặc nhiều thư mục trong thư viện đó. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo một thư mục con mà bất kỳ ai cũng có thể đọc và thêm tệp vào thư mục con, nhưng không phải thư mục gốc hoặc bất kỳ thư mục con nào khác.

Lưu ý: Quy trình này dành cho SharePoint Server 2013 hoặc SharePoint Server 2016. Nếu bạn đang sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, hãy xem chia sẻ tệp hoặc thư mục SharePoint.

 • Đối với những kiến thức cần thiết trước quan trọng về quyền thư viện, hãy xem sửa quyền cho danh sách, thư viện hoặc mục riêng lẻ.

 • Trong SharePoint Online, bạn có thể mời người dùng bên ngoài vào site của mình. Tuy nhiên quy trình sau đây chỉ hoạt động cho người dùng nội bộ. Với tư cách là thay thế cho người dùng bên ngoài, bạn có thể tạo thư viện riêng biệt, dành riêng để cung cấp các quyền duy nhất.

Quy trình

 1. Dẫn hướng đến site và thư viện mà bạn muốn tạo quyền duy nhất trên thư mục con.

 2. Nếu cần, hãy tạo thư mục con và thêm một vài tệp.

 3. Trên tên thư mục con, hãy làm như sau:

  1. Bên cạnh tên thư mục con, bấm vào dấuchấm lửng...

  2. Trên cửa sổ bật lên tệp, hãy bấm chia sẻ.

  3. Trên hộp thoại chia sẻ, bấm vào chia sẻ với, rồi bấm nâng cao

 4. Để loại bỏ kế thừa quyền đối với thư mục, hãy bấm ngừng quyền kế thừa.

 5. Đối với người dùng hiện có, hãy sửa các quyền của những người trong danh sách hiện tại bằng cách chọn các hộp kiểm và bấm sửa quyền người dùng hoặc loại bỏ quyền của người dùng.

 6. Đối với người dùng mới, hãy bấm cấp quyền và điền vào hộp thoại. Hãy đảm bảo bạn bấm vào hiện tùy chọn và chọn cấp độ quyền thích hợp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×