Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản Outlook nào, hãy xem mục tôi có phiên bản Outlook nào?

Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn:

 1. Trong Outlook, hãy bấm vào tệp để xem trang thông tin tài khoản của bạn.

 2. Bấm vào nối kết thay đổi bên dưới ảnh hiện tại của bạn.

  Thay đổi liên kết ảnh trong Outlook

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy liên kết thay đổi, có thể là vì một số thông tin, chẳng hạn như tên, ảnh hoặc tiêu đề của bạn, được thu thập từ các hệ thống mà bạn quản lý CNTT hoặc bộ phận nguồn nhân lực của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật các chi tiết này, hãy liên hệ với người quản trị của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp tìm người quản trị của mình, hãy xem làm thế nào để tôi tìm ra người quản trị của tôi là ai?

 3. Tùy thuộc vào thiết lập của bạn, các bước tiếp theo có thể khác nhau một chút sau khi bạn đã bấm thay đổi:

  • Nếu bạn được nhắc đăng nhập vào Microsoft 365, hãy bấm vào biểu tượng bút chì sau khi đăng nhập, rồi chọn tải ảnh lên để chọn ảnh.

  • Nếu bạn được nhắc đăng nhập vào Outlook Web App, hãy bấm vào nút duyệt sau khi đăng nhập.

Mẹo: Outlook có thể sử dụng các định dạng tệp. jpg,. png,. gif,. BMP hoặc. TIF.

Có thể mất tới 48 giờ để ảnh mới xuất hiện. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×