Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản Outlook nào, hãy xem mục Tôi đang có phiên bản Outlook nào?

Để thay đổi ảnh hồ sơ của bạn:

 1. Trong Outlook, bấm Tệp để xem trang Thông tin Tài khoản của bạn.

 2. Bấm vào nối kết Thay đổi bên dưới ảnh hiện tại của bạn.

  Nối kết Thay đổi ảnh trong Outlook

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy liên kết Thay đổi, có thể là do một số thông tin, chẳng hạn như tên, ảnh hoặc chức danh của bạn, được thu thập từ các hệ thống do bộ phận CNTT hoặc nhân sự của bạn kiểm soát. Nếu bạn muốn cập nhật những chi tiết đó, hãy liên hệ với người quản trị của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp tìm người quản trị của mình, hãy xem Làm cách nào để tìm ra người quản trị của tôi?

 3. Tùy thuộc vào thiết lập của bạn, các bước tiếp theo có thể hơi khác nhau sau khi bạn đã bấm thay đổi:

  • Nếu bạn được nhắc đăng nhập vào Microsoft 365, hãy bấm vào biểu tượng bút chì sau khi đăng nhập, rồi chọn Tải ảnh lên để chọn ảnh.

  • Nếu bạn được nhắc đăng nhập và Outlook Web App, hãy bấm vào nút Duyệt sau khi bạn đăng nhập.

Mẹo: Outlook có thể sử .jpg, .png, .gif, .bmp hoặc .tif dạng tệp ảnh.

Có thể mất tới 48 giờ để ảnh mới xuất hiện. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×