Thay đổi cài đặt múi giờ và ngôn ngữ trong Outlook.com

Thay đổi cài đặt múi giờ và ngôn ngữ trong Outlook.com

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ, định dạng ngày và thời gian, múi giờ trong Outlook.com thiết đặt.

  1. Đi đến thiết đặt ngôn ngữ và thời gian (thiết đặt Cài đặt > xem tất cả các thiết đặt Outlook > ngôn ngữ và thời gian> chung ).

  2. Chọn ngôn ngữ, định dạng ngày, định dạng thời gian và múi giờ bạn muốn dùng.

  3. Chọn Lưu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập để nhận hỗ trợ. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy đi đến Hỗ trợ tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×