Khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư email, thư gốc sẽ được bao gồm bên dưới thư mới.

Bạn có tùy chọn để loại trừ thư gốc, đưa thư gốc vào dưới dạng tệp đính kèm hoặc thay đổi diện mạo của thư gốc bằng cách sử dụng tiền tố thụt vào hoặc thụt đầu dòng với một đường dọc.

  1. Bấm tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Thư.

  4. Bên dưới Trả lời và chuyển tiếp, đối với Khi trả lời thư hoặcKhi chuyển tiếp thư, hãy làm như sau:

Hình thức

Bấm

Bao gồm minh họa thư gốc

Bao gồm văn bản thư gốc (mặc định)

Thụt lề minh họa thư gốc

Bao gồm và lề thư gốc

Thêm tiền tố vào mỗi dòng của minh họa thư gốc

Đặt tiền tố vào mỗi dòng của thư gốc

Đính kèm minh họa thư gốc

Đính kèm thư gốc

Không bao gồm minh họa thư gốc

Không bao gồm thư gốc

Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn dùng khi chuyển tiếp thư.

Đầu trang

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×