Thay đổi chữ ký trong email

Liệu đây có phải là công việc mới hay không (chúc mừng!) hoặc thay đổi số điện thoại, hãy đảm bảo bạn luôn cập nhật chữ ký email của mình. 

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Thư > Chữ ký

  2. Bấm vào chữ ký mà bạn muốn sửa, sau đó thực hiện mọi thay đổi trong hộp Sửa chữ ký.

  3. Khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn Lưu > OK.

Chọn chữ ký cần chỉnh sửa trong hộp Chữ ký và mẫu nền thư

Để biết thêm thông tin về chữ ký trong email hoặc nếu bạn chưa tạo một chữ ký, hãy xem mục Thêm chữ ký vào thư.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×