Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

  • Bấm hoặc nhấn vào dấu ngắt phần mà bạn muốn thay đổi.

  • Đi tới Bố trí , rồi chọn nút công cụ khởi động Thiết lập Trang Ảnh nút.

  • Chọn tab Bố trí.

  • Chọn một loại phần mới từ danh sách thả xuống Bắt đầu Mục.

    Tab Bố trí trong hộp thoại thiết lập trang với menu thả xuống Bắt đầu phần được chọn

  • Chọn OK.

Thay đổi loại dấu ngắt phần

  1. Bấm vào phần mà bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu Định dạng, chọn Tài liệu, rồi chọn tab Bố trí.

  3. Trong danh sách Bắt đầu phần, hãy chọn loại dấu ngắt phần mà bạn muốn.

Bạn không thể thay đổi dấu ngắt phần trong Word dành cho web.

Mở trong Word màn hình nền và thay đổi dấu ngắt phần ở đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×