Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thay đổi giãn cách, hoặc dẫn hướng giữa các dòng văn bản hoặc giữa các đoạn văn trong Word trên thiết bị di động. Ví dụ, bạn có thể thay đổi một tài liệu một cách đơn lẻ sang khoảng cách kép.

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy gõ nhẹ và giữ trong tài liệu, rồi nhấn vào chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên iPad của bạn, hãy gõ nhẹ vào tab trang đầu, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng dãn cách dòng .

  biểu tượng dãn cách dòng iPad

  Trên iPhone của bạn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng của màn hình, sau đó trong menu trang đầu, chọn giãn cách dòng.

 3. Gõ nhẹ vào menu dãn cách dòng và chọn giãn cách dòng bạn muốn, từ 1,0 đến 3,0.

  Hiển thị các tùy chọn dãn cách dòng trong Word cho iPad.

Ngoài việc thay đổi giãn cách dòng, không có tùy chọn đặc biệt để thay đổi giãn cách trước hoặc sau khi đoạn văn trong Word cho iPad hoặc Word cho iPhone.

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy nhấn và giữ trong tài liệu, rồi nhấn vào chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên máy tính bảng Android của bạn, hãy gõ nhẹ vào tab trang đầu, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng đoạn văn.

  Biểu tượng đoạn văn

  Trên điện thoại Android của bạn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Sửa ở đầu màn hình của bạn, rồi gõ nhẹ vào định dạng đoạn văn bên dưới trang chủ.

 3. Gõ nhẹ vào menu dãn cách dòng và chọn giãn cách dòng bạn muốn, từ 1,0 đến 3,0.

  Menu giãn cách dòng

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy nhấn và giữ trong tài liệu, rồi nhấn vào chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên máy tính bảng Android của bạn, hãy gõ nhẹ vào tab trang đầu, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng đoạn văn.

  Biểu tượng đoạn văn

  Trên điện thoại Android của bạn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng chỉnh sửa Biểu tượng Sửa ở đầu màn hình của bạn, rồi gõ nhẹ vào định dạng đoạn văn bên dưới trang chủ.

 3. Gõ nhẹ vào một trong các lựa chọn dãn cách đoạn. (Các lựa chọn sẽ thay đổi tùy theo khoảng cách đã được áp dụng.)

  Tùy chọn dãn cách đoạn văn

  • Thêm khoảng trống trước đoạn văn

  • Thêm khoảng trống sau đoạn văn

  • Loại bỏ khoảng trống trước khi đoạn văn

  • Loại bỏ khoảng trống sau đoạn văn

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy gõ nhẹ vào tài liệu, rồi nhấn vào chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên máy tính bảng Windows của bạn, hãy gõ nhẹ vào tab trang đầu, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng giãn cách dòng & đoạn.

  Biểu tượng giãn cách dòng & đoạn

  Trên Windows Phone của bạn, hãy gõ nhẹ vào thêm Xem thêm ở phía dưới cùng bên phải màn hình của bạn, rồi gõ nhẹ vào định dạng đoạn văn bên dưới trang chủ.

 3. Gõ nhẹ vào menu dãn cách dòng và chọn giãn cách dòng bạn muốn, từ 1,0 đến 3,0.

  Các tùy chọn dãn cách dòng

 1. Trong tài liệu Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn thay đổi. Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy gõ nhẹ vào tài liệu, rồi nhấn vào chọn tất cả trên thanh lệnh xuất hiện.

 2. Trên máy tính bảng Windows của bạn, hãy gõ nhẹ vào tab trang đầu, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng giãn cách dòng & đoạn.

  Biểu tượng giãn cách dòng & đoạn

  Trên Windows Phone của bạn, hãy gõ nhẹ vào thêm Xem thêm ở phía dưới cùng bên phải màn hình của bạn, rồi gõ nhẹ vào định dạng đoạn văn bên dưới trang chủ.

 3. Gõ nhẹ vào một trong các lựa chọn dãn cách đoạn. (Các lựa chọn sẽ thay đổi tùy theo khoảng cách đã được áp dụng.)

  Tùy chọn dãn cách đoạn văn

  • Thêm khoảng trống trước đoạn văn

  • Thêm khoảng trống sau đoạn văn

  • Loại bỏ khoảng trống trước khi đoạn văn

  • Loại bỏ khoảng trống sau đoạn văn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×