Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
 1. Chọn WordArt bạn muốn thay đổi.

  WordArt được chọn

 2. Đi đến Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Công cụ Vẽ > ứng Văn bản.

 3. Chọn Chuyểnđổi , rồi chọn hiệu ứng bạn muốn.

  Hiệu ứng WordArt với Biến đổi được chọn

  Nếu bạn không thấy mục Biến đổi ở cuối menu, hãy đảm bảo bạn đã chọn Hiệu ứng văn bản.

Mẹo: Bạn cũng có thể thay đổi hình thức của WordArt bằng cách xoay hoặc lậthoặc đổi kích cỡ WordArt.

Xem thêm

Thay đổi màu sắc của văn bản WordArt

 1. Chọn WordArt bạn muốn thay đổi.

  Ví dụ về WordArt

 2. Đi tới Định dạng hình >ứng văn bản >biến đổi và chọn hiệu ứng bạn muốn.

  Tab Định dạng hình dạng với tùy chọn Hiệu ứng văn bản được tô sáng.

Word dành cho web không hỗ trợ WordArt. Mở tài liệu của bạn trong Word trên máy tính.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×