Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bạn có thể thay đổi hình dạng trong nhiều chương trình tiêu Office chương Microsoft 365 tiêu chuẩn. Khi bạn làm như vậy, tất cả các thuộc tính hiện có của hình gốc (chẳng hạn như màu, viền hoặc bất kỳ văn bản nào trong hình dạng) vẫn giữ nguyên sau khi thay đổi.

Để biết thêm thông tin về việc thay đổi WordArt, xem mục Chèn WordArt. Để biết thêm thông tin về việc đổi kích cỡ hình, bao gồm WordArt, ảnh và hộp văn bản, hãy xem mục Thay đổi kích cỡ ảnh , hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt. 

 1. Chọn hình.

 2. Đi đến Định dạng Hình dạng và gần phía cuối bên trái, chọn Nút Sửa hìnhSửa Hình dạng.

 3. Chọn Nút Thay đổi hìnhĐổi Hình dạng, rồi chọn một hình khác từ bộ sưu tập.

Xem thêm

Vẽ hoặc chỉnh sửa hình tự do

Bạn đang Office dụng ứng dụng nào?

Thay đổi hình trong Word

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa văn Hình ảnh nút.

  công cụ vẽ, ảnh tab định dạng

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng , hãy đảm bảo bạn đã chọn một hình dạng.

  Để thay đổi nhiều hình dạng, hãy nhấn và giữ Shift trong khi bấm vào hình dạng mà bạn muốn thay đổi.

  Để biết thêm thông tin về việc chọn hình, hãy xem Chọn hình hoặc đối tượng khác.

 3. Bên dưới Công cụ Hộp Văn bản, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hộp Văn bản, bấm vào Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng bạn muốn.

  Ảnh tab Định dạng của Công cụ Hộp Thoại

Đầu trang

Thay đổi hình dạng trong PowerPoint

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều hình dạng, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng.

  Để biết thêm thông tin về việc chọn hình, hãy xem Chọn hình hoặc đối tượng khác.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa hình Sửa ảnh nút hình dạng.

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng , hãy đảm bảo bạn đã chọn một hình dạng.

 3. Trỏ tới Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng bạn muốn.

Đầu trang

Thay đổi hình trong Excel

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều hình dạng, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng.

  Để biết thêm thông tin về việc chọn hình, hãy xem Chọn hình hoặc đối tượng khác.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa hình Sửa ảnh nút hình dạng.

  Ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng , hãy đảm bảo bạn đã chọn một hình dạng.

 3. Trỏ tới Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng bạn muốn.

Đầu trang

Thay đổi hình trong Outlook

 1. Bấm vào hình dạng bạn muốn thay đổi.

  Để chọn nhiều hình dạng, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm hình dạng.

  Để biết thêm thông tin về việc chọn hình, hãy xem Chọn hình hoặc đối tượng khác.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa hình Sửa ảnh nút hình dạng.

  công cụ vẽ, ảnh tab định dạng

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng , hãy đảm bảo bạn đã chọn một hình dạng.

 3. Trỏ tới Thay đổi Hình dạng, rồi bấm vào hình dạng bạn muốn.

Đầu trang

 1. Chọn hình.

 2. Đi đến tab Định dạng Hình dạng, rồi gần đầu bên trái, chọn Xem Nút Sửa hìnhSửa Hình dạng.

 3. Chọn Nút Thay đổi hìnhĐổi Hình dạng, rồi chọn một hình khác từ bộ sưu tập.

Xem thêm

Vẽ hoặc chỉnh sửa hình tự do

 1. Chọn hình.

 2. Đi đến tab Định dạng, rồi gần đầu bên trái, chọn Xem Nút Sửa hìnhSửa Hình dạng.

 3. Chọn Nút Thay đổi hìnhĐổi Hình dạng, rồi chọn một hình khác từ bộ sưu tập.

Xem thêm

Vẽ hoặc chỉnh sửa hình tự do

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×