Mật khẩu sổ làm việc có thể được thay đổi hoặc loại bỏ bởi bất kỳ ai biết mật khẩu hiện tại.

Thận trọng: Mật khẩu trong Excel cho Mac và Word cho Mac có giới hạn 15 ký tự. Bạn không thể mở sổ làm việc hoặc tài liệu đã được bảo vệ bằng mật khẩu trong phiên bản Windows dựa trên mật khẩu của Excel hoặc Word nếu mật khẩu dài hơn mười lăm ký tự. Nếu bạn muốn mở tệp trong Office for Mac, hãy yêu cầu tác giả trên nền tảng Windows điều chỉnh độ dài mật khẩu.

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu.

 2. Trên tab Xem lại, bấm vào Bảo vệ Trang tính hoặc Bảo vệ Sổ làm việc.

  Nút bảo vệ bằng mật khẩu

 3. Bấm Bỏ bảo vệ Trang tính hoặc Bảo vệ Sổ làm việc và nhập mật khẩu.

  Việc bấm vào Bỏ bảo vệ Trang tính sẽ tự động loại bỏ mật khẩu khỏi trang tính.

 4. Để thêm mật khẩu mới, bấm vào Bảo vệ Trang tính hoặc Bảovệ Sổ làm việc , nhập và xác nhận mật khẩu mới, rồi bấm vào OK.

  Để loại bỏ mật khẩu khỏi sổ làm việc, hãy bấm Bảo vệ Sổlàm việc , rồi bấm OK không cần nhập mật khẩu mới.

Thay đổi mật khẩu sổ làm việc

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.

 2. Trên tab Xem lại, bên dưới Bảo vệ, bấm vào Mật khẩu.

 3. Trong hộp Mật khẩu để mở hoặc Mật khẩu để sửa đổi, hãy chọn tất cả nội dung.

 4. Nhập mật khẩu mới, rồi bấm vào OK.

 5. Trong hộp thoại Xác nhận Mật khẩu, hãy nhập lại mật khẩu, rồi bấm OK.

 6. Bấm Lưu trong Nút Lưu.

Loại bỏ mật khẩu sổ làm việc

 1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn loại bỏ mật khẩu.

 2. Trên tab Xem lại, bên dưới Bảo vệ, bấm vào Mật khẩu.

 3. Chọn tất cả nội dung trong hộp Mật khẩu để mở hoặc hộp Mật khẩu để sửa đổi, rồi nhấn DELETE.

 4. Bấm Lưu trong Nút Lưu.

Xem thêm

Yêu cầu mật khẩu để mở hoặc sửa đổi sổ làm việc

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×