Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể dễ dàng đổi kích cỡ ảnh, hộp văn bản, hình và WordArt trong tệp Office. Bạn cũng có thể loại bỏ các phần không mong muốn trong ảnh bằng cách cắt xén ảnh đó.

Đổi kích cỡ ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

 2. Để tăng hoặc giảm kích cỡ theo một hoặc nhiều hướng, kéo núm điều khiển đổi cỡ ra xa hoặc về giữa, trong khi thực hiện một trong những hành động sau:

  • Để giữ nguyên vị trí của phần giữa, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để giữ nguyên tỷ lệ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để vừa giữ nguyên tỷ lệ vừa giữ nguyên vị trí của phần giữa, hãy nhấn và giữ cả Ctrl và Shift trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

   Hình có điều khiển đổi cỡ được tô sáng

Lưu ý: Việc đổi cỡ đối tượng WordArt sẽ không đổi kích cỡ văn bản, mà chỉ đổi kích cỡ cho bộ chứa. Nếu bạn muốn đổi kích cỡ văn bản, hãy chọn văn bản và thay đổi cỡ phông trên tab Trang đầu.

Chỉnh cỡ mục thành chiều cao và độ rộng chính xác

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

  Để đổi kích cỡ nhiều đối tượng cùng một lúc, nhấn và giữ phím Shift trong khi chọn từng đối tượng.

 2. Chọn Định dạng Hìnhdạng , Định dạng Công cụ Ảnhhoặc Định dạng Công cụ Vẽ rồi nhập số đo mới vào Chiều cao Chiều rộng.

  nhóm kích cỡ

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy Chiều cao và Chiềurộng, hãy nhấn mũi tên xuống trong nhóm Kích cỡ

  • Nhóm Kích cỡ bị giảm kích thước trên màn hình nhỏ hơn

Nếu không thể thay đổi chiều cao và chiều rộng một cách độc lập thì bạn sẽ phải mở khóa tỷ lệ khung ảnh:

 1. Chọn công cụ khởi động hộp Ảnh biểu tượng trong nhóm Kích cỡ.

 2. Xóa hộp kiểm Khóa tỉ lệ khung ảnh.

Đổi cỡ đến tỷ lệ chính xác

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

  Để đổi kích cỡ nhiều đối tượng cùng một lúc, nhấn và giữ phím Shift trong khi chọn từng đối tượng.

 2. Đi tới Định dạng Hìnhdạng , Định dạng Công cụ Ảnh hoặc Định dạng Công cụ Vẽ ,trong nhóm Kích cỡ, chọn công cụ khởi động hộp thoại Ảnh nút.

  Lưu ý: 

  • Nếu màn hình của bạn có kích cỡ nhỏ hơn, có thể bạn cần chọn mũi tên xuống trong nhóm Kích cỡ để xem công cụ khởi động hộp thoại.

  • Nhóm Kích cỡ bị giảm kích thước trên màn hình nhỏ hơn

 3. Để chọn giữa tỷ lệ gốc hoặc tỷ lệ khác, hãy chọn hoặc bỏ chọn Khóa tỷ lệ khung ảnh, rồi nhập tỷ lệ phần trăm Tỷ lệ phần trăm cho Chiều cao hoặc Chiều rộng.

Đổi kích cỡ ảnh, hình, hộp văn bản hoặc WordArt.

Đổi kích cỡ theo cách thủ công

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

 2. Để tăng hoặc giảm kích cỡ theo một hoặc nhiều hướng, kéo núm điều khiển đổi cỡ ra xa hoặc về giữa, trong khi thực hiện một trong những hành động sau:

  • Để giữ nguyên vị trí tâm của một đối tượng, hãy nhấn giữ CTRL trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để duy trì tỷ lệ của đối tượng, hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để vừa duy trì tỷ lệ của đối tượng vừa giữ nguyên vị trí của tâm đối tượng đó, hãy và giữ CTRL+SHIFT trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

Đổi kích cỡ theo chiều cao và chiều rộng chính xác

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

 2. Bên dưới Công cụ Ảnh hoặc Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, nhập số đo bạn muốn vào các hộp Chiều caovà Chiều rộng.

 3. Trong nhóm Kích cỡ, chọn công cụ khởi động hộp thoại Kích cỡ và Vị trí Ảnh biểu tượng.

 4. Trên tab Kích cỡ, bên dưới Kích cỡ và xoay, bỏ chọn Khóa tỷ lệ khung ảnh.

Đổi cỡ đến tỷ lệ chính xác

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

 2. Bên dưới Công cụẢnhhoặc Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, chọn công cụ khởi động hộp thoại Kích cỡ và Vị trí Ảnh biểu tượng.

 3. Trên tab Kích cỡ, bên dưới Co giãn, nhập tỷ lệ phần trăm chiều cao và chiều rộng hiện tại mà bạn muốn đổi kích cỡ vào các hộp Chiều caoChiều rộng.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh.

Mẹo: Để áp dụng cùng một kích cỡ cho các đối tượng khác nhau, chọn tất cả đối tượng có cùng kích thước, rồi đặt Chiều cao và Chiều rộng. Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bấm vào các đối tượng khác.

Nhanh chóng đổi kích cỡ ảnh, hình dạng, WordArt hoặc đối tượng khác

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

 2. Để tăng hoặc giảm kích cỡ theo một hoặc nhiều hướng, kéo núm điều khiển đổi cỡ ra xa hoặc về giữa, trong khi thực hiện một trong những hành động sau:

  • Để giữ nguyên vị trí tâm của đối tượng, hãy nhấn và giữ phím OPTION trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để duy trì tỷ lệ của một đối tượng trong khi đổi kích cỡ của đối tượng, hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ góc.

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

 2. Chọn Định dạng ảnh hoặc Định dạng hình, rồi đảm bảo đã bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh.

  Hộp Khóa Tỷ lệ Khung ảnh đã xóa được tô sáng

 3. Đi đến Định dạng Ảnh hoặc Định dạng Hình dạng và nhập số đo vào các hộp Chiều caovà Chiều rộng.

  Tab Định dạng Ảnh với các hộp Chiều cao và Chiều rộng được tô sáng.

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

 2. Đi đến Định dạng Ảnh hoặc Định dạng Hình dạng > Trí > Tùy chọn Bố trí Khác.

 3. Đi tới Kích cỡ và bên dưới Co rộng, đảm bảo bỏ chọn hộp kiểm Khóa tỷ lệ khung ảnh.

  Nhập phần trăm bạn muốn cho Chiều cao và Chiều rộng.

  Trên tab Kích cỡ trong hộp Bố trí Nâng cao, các tùy chọn Tỷ lệ được tô sáng.

 4. Chọn OK khi hoàn thành.

Mẹo: Để áp dụng cùng một kích thước cho các đối tượng khác nhau, hãy chọn tất cả các đối tượng rồi nhập kích thước vào hộp Chiều caoChiều rộng. Để chọn nhiều đối tượng, hãy chọn đối tượng đầu tiên, rồi nhấn và giữ SHIFT trong khi bạn chọn các đối tượng khác.

Đổi kích cỡ ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác

 1. Chọn ảnh, hình, WordArt hoặc đối tượng khác để đổi kích cỡ.

 2. Để tăng hoặc giảm kích cỡ theo một hoặc nhiều hướng, kéo núm điều khiển đổi cỡ ra xa hoặc về giữa, trong khi thực hiện một trong những hành động sau:

  • Để giữ nguyên vị trí của phần giữa, hãy nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để giữ nguyên tỷ lệ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

  • Để vừa giữ nguyên tỷ lệ vừa giữ nguyên vị trí của phần giữa, hãy nhấn và giữ cả Ctrl và Shift trong khi kéo núm điều khiển đổi cỡ.

   Hình có điều khiển đổi cỡ được tô sáng

Lưu ý: Việc đổi cỡ đối tượng WordArt sẽ không đổi kích cỡ văn bản, mà chỉ đổi kích cỡ cho bộ chứa. Nếu bạn muốn đổi kích cỡ văn bản, hãy chọn văn bản và thay đổi cỡ phông trên tab Trang đầu.

Để điều khiển chính xác hơn, hãy dùng phiên bản trên máy tính của các tùy chọn Kích cỡ Word trên tab Định dạng Công cụ Ảnh hoặc tab Định dạng Công cụ Vẽ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×