Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn chọn một ô, ô được tô sáng với viền màu. Khi bạn chọn một phạm vi ô, phạm vi được tô sáng với viền màu và tất cả các ô ngoại trừ ô hiện hoạt được tô sáng bằng màu tô. Thiết đặt hệ thống xác định màu tô sáng, nhưng nếu các ô đã chọn không hiển thị rõ ràng, bạn có thể thay đổi thành màu cung cấp thêm độ tương phản.

Quan trọng: Thay đổi thiết đặt hệ thống sẽ ảnh hưởng đến diện mạo của các lựa chọn tất cả trong tất cả các ứng dụng. Ví dụ, màu tô sáng mới sẽ biểu thị văn bản đã chọn trong Microsoft Word hoặc thư mục đang mở trong trình tìm kiếm.

  1. Trên menu Apple, bấm Tùy chọn Hệ thống.

  2. Bên dưới cá nhân, bấm diện mạo.

  3. Trên màu tô sáng trên menu bật lên, hãy bấm màu bạn muốn.

    Lưu ý: Bạn phải đóng và sau đó mở lại Excel để xem màu tô sáng mới.

Xem thêm

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ viền ô

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×