Sau khi đã thiết lập tài khoản của mình trong Thư dành cho Windows 10, bạn không cần phải nhập mật khẩu mỗi lần mở ứng dụng. Nếu mật khẩu cho tài khoản email của bạn hết hạn hoặc bạn thay đổi mật khẩu cho mục đích bảo mật, bạn có thể cần cập nhật mật khẩu trong ứng dụng Thư.

Cập nhật mật khẩu

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu với nhà cung cấp email của mình, bạn có thể cập nhật mật khẩu được lưu trữ trong Thư dành cho Windows 10.

  1. Chọn Cài đặt > lý Tài khoản, rồi chọn tài khoản bạn cần cập nhật.

  2. Nếu bạn đã chọn tài khoản Outlook.com, bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật mật khẩu bằng cách chọn Thay đổi cài đặt tài khoản. Thư dành cho Windows 10 sẽ đưa bạn đến một trang web cho tài khoản của bạn, nơi bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình. Sau khi bạn cập nhật mật khẩu trên trang web, Thư dành cho Gia Windows 10 sẽ tự động nhận được thay đổi đó.

    Đối với tất cả các tài khoản khác, sau khi cập nhật mật khẩu với nhà cung cấp email của mình, bạn có thể cập nhật mật khẩu trong hộp thoại Cài đặt khoản, rồi chọn Lưu.

    Mẹo: 

    • Nếu mật khẩu của bạn đã hết hạn hoặc bạn nghĩ rằng tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, bạn sẽ cần thay đổi mật khẩu của mình với nhà cung cấp dịch vụ email—ví dụ như Gmail hoặc iCloud—trước khi bạn cập nhật mật khẩu trong hộp thoại Cài đặt Tài khoản.

    • Nếu Ứng dụng Thư Windows 10 sẽ không chấp nhận mật khẩu mới của bạn, hãy đảm bảo đã tắt Caps Lock, rồi nhập lại mật khẩu của bạn.

Xem thêm thông tin

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×