Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thay đổi tên hiển thị mà người nhận email nhìn thấy

Nếu người nhận email chỉ thấy một phần tên của bạn, chẳng hạn như tên nhưng bạn muốn họ thấy tên đầy đủ của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện thay đổi mà bạn muốn. Màn hình có thể chỉ hiển thị một phần tên của bạn nếu bạn không nhập tên đầy đủ của mình khi lần đầu thiết lập tài khoản email.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft Exchange, bạn không thể thay đổi tên hiển thị. Chỉ người quản trị Exchange mới có thể thực hiện thay đổi này.

  1. Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

    Các tùy chọn sẵn dùng khi bạn chọn thiết đặt tài khoản trong Outlook

  2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

    Thay đổi thiết đặt tài khoản email

  3. Bạn có thể thay đổi tên của mình trên màn hình Thiết đặt Tài khoản. Để thay đổi tên hiển thị khi bạn gửi email, hãy cập nhật trường Tên của bạn. Trừ khi bạn đặc biệt cần thay đổi bất kỳ trường nào khác, bạn có thể giữ nguyên các giá trị mặc định. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm Tiếp. Sau đó, bạn có thể chọn Đóng để quay lại Outlook.

Cập nhật trường Tên của bạn để thay đổi tên hiển thị của bạn.

  1. Đi tới Hồ sơ, rồi chọn Quản lý Thiết đặt Hồ sơ.

  2. Tiếp theo, bấm vào liên kết bên dưới tên và thông tin liên hệ của bạn và bạn sẽ có thể chỉnh sửa tên hiển thị của mình.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×