Mỗi lần bạn tạo tài liệu mới, Word sẽ đặt thuộc tính Author dựa trên thiết đặt Tên người dùng xuất hiện trong hộp thoại Tùy chọn Word. Tương tự, PowerPoint đặt thuộc tính này cho bản trình bày mới mà bạn tạo, sử dụng thiết đặt trong Tùy chọn PowerPointvà Excel sẽ đặt thuộc tính này cho những sổ làm việc mới bạn tạo, bằng cách dùng thiết đặt trong Tùy chọn Excel. Thiết đặt Tên người dùng cũng cung cấp tên và tên viết tắt được hiển thị trong chú thích và thay đổi được theo dõi.

Để xem thuộc tính Tác giả của tài liệu hoặc sổ làm việc, hãy bấm Tệp >Thôngtin , rồi tìm Tác giả bên dưới Người Liên quan ở bên phải.

Thay đổi tên tác giả cho tài liệu, bản trình bày và sổ làm việc mới

Quan trọng: Quy trình này thay đổi các cài đặt liên quan cho tất cả Office dụng, bất kể bạn đang sử dụng ứng dụng nào khi thay đổi chúng.

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

 2. Bên dưới Cá nhân hóa bản sao Microsoft Office,hãy nhập tên mới vào hộp Tên người dùng.

 3. Đảm bảo đã chọn hộp kiểm Luôn sử dụng các giá trị này bất kể đăng Office nào.

Chỉ thay đổi tên tác giả trong tài liệu, bản trình bày hoặc sổ làm việc hiện có

 1. Bấm Tệp, rồi tìm Tác giả bên dưới Người Liên quan ở bên phải.

 2. Bấm chuột phải vào tên tác giả, rồi bấm Sửa Thuộc tính.

 3. Nhập tên mới vào hộp thoại Chỉnh sửa người.

Lưu ý: Việc thay đổi thuộc tính Author trong ngăn thuộc tính của tài liệu hiện có không ảnh hưởng đến thiết đặt Tên người dùng trong hộp thoại Tùy chọn Word, PowerPoint chọnhoặc Tùy chọn Excel chọn.

Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Thuộc tính Tên tác giả khớp với thiết đặt Tên ứng dụng

1 Trong tài liệu mới, tên xuất hiện dưới dạng thuộc tính Tác giả (hiển thị trong Pa-nen Thông tin Tài liệu) xuất hiện từ hộp Tên người dùng trong hộp thoại Tùy chọn Word.

Để xem thuộc tính Author của một tài liệu, hãy bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút, trỏ tới Chuẩn bị , rồi bấm Thuộc tính.

Thay đổi tên tác giả cho tài liệu mới

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút, rồi bấm vào Tùy chọn Word.

 2. Bấm vào Phổ biến.

 3. Bên dưới Cá nhân hóa bản sao Office,hãy nhập tên mới vào hộp Tên người dùng.

Chỉ thay đổi tên tác giả trong tài liệu hiện có

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút, trỏ tới Chuẩn bị rồi bấm vào Thuộc tính.

 2. Trong Pa-nen Thông tin Tài liệu, nhập tên tác giả vào hộp Tác giả.

Lưu ý: Việc thay đổi thuộc tính Tác giả trong Panel Thông tin Tài liệu của tài liệu hiện có sẽ không ảnh hưởng đến thiết đặt Tên người dùng trong hộp thoại Tùy chọn Word.

Xem thêm

Xem hoặc thay đổi thuộc tính cho tệp Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×