Một biểu đồ cột 3-D, nón 3-D hoặc hình tháp 3-D có một trục sâu (chuỗi), còn được gọi là trục z, mà bạn có thể thay đổi. Bạn có thể chỉ định khoảng cách giữa các nhãn kiểm và nhãn trục, thay đổi vị trí của chúng dọc theo trục và đảo ngược thứ tự hiển thị chuỗi.

Để thay đổi tỷ lệ của các trục khác trong biểu đồ, hãy xem mục Thay đổi tỷ lệ của trục ngang (thể loại) trong biểu đồ hoặc Thay đổi tỷ lệ của trục dọc (giá trị)trong biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ 3-D, bấm vào trục sâu mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn trục từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào Trục Sâu (Chuỗi).

   Ảnh Ribbon

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

 3. Trong hộp thoại Định dạng Trục, bấm vào Tùy chọn Trục nếu không chọn, rồi thực hiện một hoặc các bước sau:

  Quan trọng    Các tùy chọn co giãn sau đây chỉ sẵn dùng khi một trục sâu được chọn.

  1. Để thay đổi khoảng cách giữa các đánh dấu kiểm, trong hộp Khoảng cách giữa các nhãn kiểm, hãy nhập số bạn muốn.

   Ghi chú    Số bạn nhập xác định số lượng dữ chuỗi dữ liệu được hiển thị giữa các dấu kiểm.

  2. Để thay đổi khoảng cách giữa các nhãn trục, dưới Khoảng cách giữa các nhãn, bấm Xác định đơn vị khoảng cách, sau đó trong hộp văn bản, nhập số bạn muốn.

   Mẹo    Nhập 1 để hiển thị nhãn cho mỗi chuỗi dữ liệu, 2 để hiển thị nhãn cho mỗi chuỗi dữ liệu khác nhau, 3 để hiển thị nhãn cho mỗi chuỗi dữ liệu thứ ba, v.v.

  3. Để đảo ngược thứ tự của chuỗi, hãy chọn hộp kiểm Chuỗi theo thứ tự ngược lại.

   Ghi chú    Điều này đảo ngược thứ tự của chuỗi dữ liệu được hiển thị dọc theo trục sâu.

  4. Để thay đổi vị trí của các nhãn và nhãn kiểm trục, hãy chọn bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn trong kiểu đánh dấu kiểm chính,Loại đánh dấu kiểm phụ nhãn Trục.

Mẹo    

 • Sau khi thay đổi tỷ lệ của trục, bạn cũng có thể muốn thay đổi cách định dạng trục. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi cách hiển thị của trục biểu đồ.

 • Việc co giãn không làm thay đổi độ sâu khoảng cách hoặc độ rộng khoảng cách giữa các chuỗi dữ liệu. Để thay đổi độ sâu hoặc độ rộng kẽ hở, hãy bấm chuột phải vào chuỗi dữ liệu, rồi bấm Định dạng Chuỗi Dữ liệu. Xác định thiết đặt mà bạn muốn bên dưới Tùy chọn Chuỗi.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×