Nhóm Gửi/Nhận xác định thời điểm và mục thư nào được gửi và nhận. Chúng cũng kiểm soát cập nhật cho nguồn cấp RSS và đăng ký Lịch Internet đã đăng ký.

Khi bạn làm việc ngoại tuyến, bạn có thể muốn chỉ định các thiết đặt khác nhau. Ví dụ, bạn có thể muốn Outlook kết nối để gửi và nhận các mục chỉ một lần trong một giờ. Bạn cũng có thể xác định có nên bao gồm hoặc loại trừ một nhóm Gửi/Nhận khi nhấn F9 (Gửi/NhậnTất cả ) và bạn đang làm việc ngoại tuyến.

 1. Bấm vào Gửi / Nhận.

 2. Trong nhóm Gửi & Nhận, bấm Nhóm Gửi/Nhận.

 3. Bấm Xác định Nhóm Gửi/Nhận.

  Phím tắt    Để mở hộp thoại Nhóm Gửi/Nhận, nhấn Ctrl+Alt+S.

 4. Chọn nhóm gửi/nhận mà bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu bạn chưa tạo nhóm Gửi/Nhận tùy chỉnh, hãy chọn nhóm Tất cả Tài khoản.

Thay đổi tần suất các bản cập nhật ngoại tuyến

 1. Bên dưới Khi Outlook là Ngoại tuyến,hãy chọn hộp kiểm Lên lịch gửi/nhận tự động mỗi... .

 2. Nhập số từ 1 đến 1440. Nếu bạn muốn việc gửi/nhận diễn ra mỗi ngày một lần, hãy nhập 1440. (Có 1440 phút trong một ngày.)

 3. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đưa nhóm này vào gửi/nhận F9.

Thay đổi việc có bao gồm nhóm Gửi/Nhận hay không khi nhấn F9 và bạn đang làm việc ngoại tuyến

 • Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đưa nhóm này vào gửi/nhận F9.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×