Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Phê duyệt trong Microsoft Teams là một cách hợp lý hóa tất cả các yêu cầu và quy trình của bạn với nhóm hoặc đối tác của bạn. Giờ đây, bạn có thể theo dõi các yêu cầu phê duyệt để nhắc mọi người hành động. Bạn có thể gửi thông báo theo dõi từ danh sách Đã gửi trong hub Phê duyệt hoặc trong chi tiết của chính phê duyệt đó.

Để theo dõi yêu cầu phê duyệt từ hub Phê duyệt

  1. Đi đến hub Phê duyệt bằng cách sử dụng biểu tượng trên ngăn dẫn hướng của Teams, rồi chọn danh sách Đã gửi .

  2. Tìm sự chấp thuận mà bạn muốn theo dõi, rồi chọn Tùy chọn Khác .

    Danh sách Đã gửi phê duyệt Microsoft Teams

  3. Chọn Theo dõi.

Thông báo được gửi đến bất kỳ người nhận nào chưa phản hồi.

Để theo dõi yêu cầu phê duyệt từ chi tiết yêu cầu

  1. Mở yêu cầu phê duyệt. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách chọn yêu cầu trong danh sách Đã gửi của hub Phê duyệt hoặc bằng cách chọn nút Xem chi tiết trong yêu cầu phê duyệt bên trong cuộc trò chuyện hoặc kênh mà nó được tạo.

    Chi tiết về phê duyệt Microsoft Teams

  2. Chọn Theo dõi.

Thông báo được gửi đến bất kỳ người nhận nào chưa phản hồi.

Chủ đề liên quan

Phê duyệt là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×