Chủ đề liên quan
×
Tạo phê duyệt
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tạo phê duyệt

Phê duyệt là gì?

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Phê duyệt trong Microsoft Teams là một cách hợp lý hóa tất cả các yêu cầu và quy trình của bạn với nhóm hoặc đối tác của bạn. Bạn sẽ có thể tạo phê duyệt mới, xem những phê duyệt được gửi theo cách của bạn và xem tất cả các phê duyệt trước đó của bạn ở một nơi.

  • Hub Phê duyệt - Đây là nơi bạn sẽ thấy tất cả các phê duyệt mà bạn đã gửi hoặc nhận, bao gồm cả những phê duyệt đã hoàn tất. Phê duyệt hiển thị trên tất cả các hệ thống của bạn, bao gồm Power Automate, SharePoint và Microsoft Dynamics 365.

  • Phê duyệt từ cuộc trò chuyện - Gửi phê duyệt ngay từ cuộc hội thoại Teams của bạn. Thiết lập từ hộp soạn thảo, sau đó xem thẻ phê duyệt trong cuộc trò chuyện của bạn. Lưu ý rằng chỉ có thể thêm những người trong cuộc hội thoại làm người phê duyệt.

  • Phê duyệt từ mẫu - Với các mẫu trong Phê duyệt, bạn và nhóm của bạn có thể tạo và gửi yêu cầu phê duyệt. Sử dụng các trường được đặt sẵn cho các mẫu như yêu cầu giảm giá hoặc báo cáo chi phí - tất cả đều có trong Microsoft Teams.

  • Thẻ Phê duyệt - Thẻ cung cấp bản tóm tắt trong thời gian thực về trạng thái phê duyệt. Xem ai đã phản hồi và ai vẫn cần thêm một chút thời gian.

  • Phê duyệt cơ bản - Phê duyệt cơ bản là những gì bạn thường sẽ sử dụng khi bắt đầu từ hub hoặc cuộc trò chuyện. Bạn có thể quyết định lệnh phê duyệt khi gửi yêu cầu. Tất cả phê duyệt đều được lưu trữ trong Dịch vụ Dữ liệu Chung, trong đó chỉ những người được chấp thuận và người quản trị đối tượng thuê mới có thể truy nhập chúng.

  • Phê duyệt dòng công việc - Khi bạn tạo phê duyệt thông qua Power Automate, nó sẽ xuất hiện trong danh sách phê duyệt của bạn trong ứng dụng. Đây được coi là phê duyệt dòng công việc, vì bạn có thể tạo dòng mới và chọn trình kích hoạt chẳng hạn như sự kiện do hệ thống điều khiển từ một trong hơn 350 trình kết nối được cung cấp hoặc trình kết nối LOB của riêng bạn.

  • Thông báo - Tùy chỉnh cài đặt thông báo của bạn trong trang Thông báo trong Teams.

  • Tùy chọn vô tận - Cho dù bạn cần phê duyệt để gửi báo cáo chi phí, chiết khấu cho khách hàng, hoặc yêu cầu hết thời gian, sử dụng Phê duyệt để hoàn tất tất cả những việc này trong Teams.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo yêu cầu phê duyệt ký điện tử

Khám phá các mẫu trong Phê duyệt

Đào tạo về Microsoft Teams bằng video

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×