Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dùng thiết đặt để xác định thiết đặt thoại, thông báo và liên hệ cũng như các thiết đặt tổng thể khác cho Microsoft Lync 2010 trên Windows Phone.

Bạn muốn làm gì?

Số điện thoại di động

Số điện thoại Di động đã xác định được Dùng bởi Microsoft Lync Server 2010 để thiết lập cuộc gọi đi làm việc. Khi bạn thực hiện cuộc gọi công việc, cuộc gọi được định tuyến đến Lync Server 2010, cuộc gọi này sẽ gọi lại cho bạn theo số điện thoại di động của bạn. Sau khi bạn trả lời cuộc gọi, Lync Server thực hiện cuộc gọi đến người nhận cuộc gọi.

Khi bạn đăng nhập lần đầu vào Lync trên máy tính của Windows Phone, bạn sẽ được hướng dẫn để cấu hình số điện thoại Di động của bạn. Để cập nhật số di động của bạn, hãy làm như sau:

  1. Từ màn hình bất kỳ, nhấn vào Xem thêm (...) ở dưới cùng, rồi nhấn vào cài đặt.

  2. Dưới Số điện thoại di động, hãy nhập số điện thoại di động của bạn.

Thông báo đẩy

Thông báo đẩy cho bạn biết về một tin nhắn tức thời hoặc cảnh báo mới, khi bạn đăng nhập vào Lync nhưng không hoạt động trên thiết bị di động của bạn. Để bật thông báo đẩy, hãy đặt thiết đặt Thông báo đẩy thành Bật.

Hiển thị ảnh

Để hiển thị ảnh của bạn và xem ảnh của các liên hệ khác trên thiết bị di động của bạn, hãy đặt cài đặt Hiển thị ảnh thành Bật.

Nhật ký Chẩn đoán

Nhật ký được người quản trị hệ thống dùng để thu thập, phân tích và lưu dữ liệu. Người quản trị hệ thống có thể yêu cầu bạn tắt ghi nhật ký để khắc phục sự cố. Nếu không được yêu cầu, bạn không cần quan tâm tới tùy chọn này.

  • Để bật Ghi nhật ký Chẩn đoán, hãy đặt Ghi nhật ký Chẩn đoán thành Bật.

Trợ giúp trực tuyến

Để xem các chủ đề và video trợ giúp trực tuyến về cách dùng Lync trên cửa sổ Điện thoại, hãy làm như sau:

  • Từ màn hình bất kỳ, nhấn vào Xem thêm (...) ở dưới cùng, gõ nhẹ giới thiệu, rồi gõ nhẹ Trợ giúp.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×