Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thiết đặt các tùy chọn Nhạc chuông và Âm thanh trong Skype for Business

Sử dụng hộp thoại Tùy chọn > Nhạc chuông và Âm báo để đặt nhạc chuông cho điện thoại của bạn và các âm báo khác, chẳng hạn như thông báo.

Bạn muốn nghe một tiếng nhạc chuông khi bắt đầu cuộc gọi điện thoại đến số của cơ quan bạn hoặc một nhóm đồng nghiệp nhất định?

Bạn có thể gán các nhạc chuông khác nhau cho các nhóm người khác nhau nếu muốn.

  • Trong hộp Cuộc gọi đến, hãy chọn Số cơ quan của tôi, Nhóm của tôi, Người mà tôi quản lý cuộc gọi cho họ, hoặc Cuộc gọi Nhóm Phản hồi của tôi rồi chọn một nhạc chuông. Đảm bảo loa đang bật để bạn có thể nghe và quyết định xem bạn như có thích nhạc chuông đó không. Lựa chọn của bạn được lưu khi bạn bấm OK.

Chọn thời điểm phát âm báo

Theo mặc định, Skype for Business sẽ phát âm báo với một số sự kiện nhất định. Tuy nhiên, có thể có những lúc bạn không muốn nghe âm báo, chẳng hạn như khi trạng thái của bạn là Không Làm Phiền.

  • Để ngừng phát mọi âm báo Skype for Business, hãy bỏ chọn hộp kiểm Phát âm báo trong Skype for Business (bao gồm nhạc chuông cho các cảnh báo đến và cảnh báo IM).

  • Để nghe âm báo Skype for Business, hãy chọn hộp kiểm Phát âm báo trong Skype for Business (bao gồm nhạc chuông cho các cuộc gọi đến và cảnh báo IM), sau đó nếu muốn bạn có thể tắt tiếng âm thanh nếu đang tham gia hội thoại IM, hoặc nếu trạng thái của bạn là Bận hoặc Không Làm Phiền.

  • Tổ chức của bạn cũng có thể cung cấp cho bạn tùy chọn để nghe tiếng nhạc cụ thể khi bạn đang chờ trong lúc gọi điện thoại. Chọn Phát nhạc trong thời gian chờ nếu tùy chọn này sẵn có và bạn muốn nghe nhạc trong khi đang chờ. Sau đó bấm vào nút Duyệt để dẫn hướng đến tệp nhạc mà bạn muốn nghe.

Đặt âm báo cụ thể

  1. Bấm nút Thiết đặt Âm báo.

  2. Trong hộp thoại Âm báo, hãy bấm tab Âm báo.

  3. Bên dưới Sự kiện Chương trình, cuộn xuống đến Skype for Business.

  4. Bấm vào một sự kiện (chẳng hạn như Cuộc gọi đã Kết thúc).

  5. Trong danh sách Âm báo, bấm vào một tệp âm thanh. Để nghe âm này, hãy bấm Kiểm tra.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×