Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi bạn tải xuống và đăng ký Kaizala bằng điện thoại di động của mình, bạn có thể quản lý hồ sơ và cài đặt quyền riêng tư của mình.

Cập nhật hồ sơ của bạn

Bạn có thể chia sẻ thông tin như chức danh, địa chỉ email và vị trí với các liên hệ và nhóm Kaizala của bạn. Các liên hệ Kaizala và các thành viên trong nhóm mà bạn là thành viên có thể xem thông tin hồ sơ của bạn.

Để tạo hoặc chỉnh sửa hồ sơ của bạn:

  1. Ở cuối màn hình, nhấn vào Nút Hồ sơ Ảnh tab Tôi trong Kaizala.

  2. Gõ nhẹ vào tên hồ sơ của bạn hoặc biểu tượng chỉnh sửa để thêm chỉ định, vị trí và địa chỉ email của bạn.

  3. Gõ nhẹ vào biểu tượng camera để cập nhật ảnh hồ sơ của bạn.

  4. Gõ nhẹ vào biểu tượng trạng thái sửa để cập nhật trạng thái của bạn.

    Lưu ý: Nếu bạn đã liên kết với tài khoản Microsoft 365 việc của mình, thông tin này sẽ được điền cho bạn. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin theo cách tương tự.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cập nhật trạng thái của bạn

Bạn có thể cải thiện hồ sơ của mình bằng cách tùy chỉnh thông báo trạng thái của mình. Thông báo trạng thái sẽ hiển thị cho tất cả mọi người.

Để cập nhật trạng thái Kaizala của bạn:

  1. Ở cuối màn hình, nhấn vào Nút Hồ sơ Ảnh tab Tôi trong Kaizala.

  2. Gõ nhẹ vào tên hồ sơ của bạn, sau đó dưới Trạng thái, gõ nhẹ biểu tượng sửa.

  3. Cập nhật trạng thái của bạn, rồi nhấn Lưu.

Ảnh chụp màn hình của hồ sơ để cập nhật cài đặt trạng thái

Cài đặt quyền riêng tư trong cài đặt Kaizala

Khác trong trung tâm trợ

giúp Kaizala Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×